AMSTERDAM - De gemeente verleent vanaf 1 november 2021 géén medewerking meer aan de wijziging van een erfpachtcontract voor de komst van een hotel, als dat in een 'nee' gebied is. Dit is een gebied waar de gemeente geen nieuwe hotelinitiatieven meer wil. Dat heeft het college besloten. Daarmee wordt de komst van een nieuw hotel in 'nee'-gebieden vrijwel onmogelijk. Dit geldt ook als een hotel volgens het bestemmingsplan op die locatie wel is toegestaan.

Wethouder Everhardt (Economische Zaken): "We gaan onze erfpachtcontracten inzetten om de komst van nieuwe hotels tegen te gaan. Dit betekent dat we een hotelstop invoeren in het Centrum en in stadsdeel West en in andere grote delen van de stad. Tegelijkertijd is het deel van de stad waar de gemeente niet meewerkt aan nieuwe hotelinitiatieven ('nee' gebieden) fors vergroot. Amsterdam heeft in het grootste deel van de stad al genoeg hotels, nieuwe hotels voegen hier niets toe voor de Amsterdammers."

Het college heeft voor dit nieuwe middel de notitie 'Afremmen hotelgroei door inzet erfpachtinstrument' vastgesteld. Daarin is onderbouwd welk gemeentelijk belang we hebben om niet mee te werken aan de komst van een hotel. Dat belang is bescherming van de leefbaarheid. Dit is een aanvulling op het al bestaande overnachtingsbeleid. De terughoudende koers met betrekking tot de komst van nieuwe hotels in Amsterdam die in 2017 is ingezet, wordt daarmee verder doorgezet.

Sinds 2017 is de stad volgens dit beleid ingedeeld in 'nee'-gebieden en 'nee, tenzij'-gebieden. In 'nee-gebieden' werkt de gemeente niet mee aan nieuwe hotelontwikkelingen. In 'nee, tenzij-gebieden' alleen onder strenge voorwaarden. Een lacune van dit overnachtingsbeleid uit 2017 was, tot nu toe, dat de gemeente nieuwe hotels niet kon tegenhouden als in bestemmingsplannen nog hotelrechten zaten. Hierdoor zitten er -vanaf 2017- toch nog ongeveer 2.400 nieuwe hotelkamers in de pijplijn (de bouw van een nieuw hotel duurt ongeveer 5 jaar). Met de inzet van het erfpachtinstrument is dit gat in het beleid gedicht.

Het college heeft daarnaast het overnachtingsbeleid uit 2017 geactualiseerd en verder aangescherpt. Het deel van de stad waar de gemeente niet meewerkt aan nieuwe hotelinitiatieven ('nee-gebieden') is per direct vergroot (zie de kaartjes in de bijlage). Dit betekent onder andere dat in de stadsdelen Centrum en West geen nieuwe hotels meer zijn toegestaan. Een nieuw hotel is alleen nog mogelijk in gebieden waar het hotel, door de ontwikkeling van de buurt, een meerwaarde kan hebben voor de buurt. Bijvoorbeeld op IJburg Strandeiland (Oost), rondom het Buikslotermeerplein (Noord), bedrijventerrein Schinkel (Zuid) en de Riekerpolder (Nieuw-West). Daarnaast moet het een uniek en bijzonder hotelconcept zijn en voldoen aan strenge eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap.