AMSTERDAM - Amsterdam wil voorkomen dat opgeleverde nieuwbouw koopwoningen opgekocht worden door beleggers voor verhuur (buy-to-let). Daarom is de gemeente voornemens om voor nieuwe koopwoningen een verhuurverbod in te stellen. Waarbij een koper de woning wel mag doorverkopen, maar niet mag verhuren. Een dergelijk verbod kan de gemeente opnemen in de erfpachtvoorwaarden en geldt dan ook voor alle volgende kopers.

Bouwwethouder Laurens Ivens: “Nieuwbouw koopwoningen worden steeds vaker opgekocht door beleggers, met als doel deze te verhuren tegen vaak enorme huurprijzen. Deze beleggers kunnen prijzen betalen waar Amsterdammers die er zelf willen wonen niet tegenop kunnen bieden. Zo wordt Amsterdam in snel tempo onbetaalbaar, met hoge huur- en koopprijzen. Het invoeren van een verhuurverbod voor nieuwe woningen kan dit voor de nieuwbouw voorkomen. Nog mooier zou het zijn als we dit ook bij de bestaande woningen kunnen invoeren, maar daar lijkt een wetswijziging voor nodig.”

Momenteel onderzoekt de gemeente de uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld verhuur aan familieleden. Ook wordt er gekeken naar eventuele risico’s, zoals het handhaven van deze maatregel. Eind 2019 komt Amsterdam met concrete voorstellen voor het verhuurverbod en neemt de gemeenteraad hierover een besluit.