AMSTERDAM - Het aantal kinderen dat gevaccineerd is tegen ziektenverwekkers zoals meningokokken, HPV en mazelen moet de komende jaren verder omhoog. De zogeheten vaccinatiegraden zijn op dit moment namelijk nog niet onder alle leeftijdsgroepen en voor alle vaccinaties voldoende om iedereen te beschermen. Om te achterhalen waarom mensen hun kinderen niet laten vaccineren, organiseert de gemeente Amsterdam de komende periode (digitale) gesprekken met (groepen) Amsterdammers die zich niet willen of kunnen vaccineren. Vervolgens wordt bekeken wat er nodig is om de vaccinatiegraden te verhogen.

Wethouder Simone Kukenheim (zorg): "De coronapandemie heeft meer dan duidelijk gemaakt hoe belangrijk vaccinaties zijn. Juist nu vaccinaties zo in de belangstelling staan is het belangrijk om met alle groepen, dus ook de jeugd, het gesprek aan te gaan over vaccineren. Vaccineren gaat immers over meer dan covid. Denk aan de vaccinaties tegen meningokokken of HPV. Niet voor iedereen zijn deze vaccinaties echter vanzelfsprekend. Hoewel het iets beter lijkt te gaan met de vaccinatiegraden dan de afgelopen jaren – in 2019 was er eindelijk weer een stijging bij alle leeftijdsgroepen – zijn we er nog niet. De Amsterdamse percentages liggen helaas nog steeds onder het landelijk gemiddelde en onder de streefcijfers zoals die zijn vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Niet vaccineren is van alle tijden en lang niet altijd een principiële kwestie. Sommige mensen zien de noodzaak niet of het lukt hen simpelweg niet om de vaccinatie te halen. We gaan graag met deze Amsterdammers in gesprek zodat we onze werkwijze en communicatie kunnen verbeteren, de vaccinatiegraden kunnen verhogen en daarmee zoveel mogelijk mensen kunnen beschermen."

In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten, waaronder bof, mazelen, rodehond, kinkhoest en HPV, het virus dat onder andere baarmoederhalskanker kan veroorzaken. Vaccineren is niet alleen bedoeld om zelf niet ziek te worden, maar ook om anderen te beschermen en verspreiding tegen te gaan. De vaccinatiegraden zijn het percentage gevaccineerde kinderen in een bepaald geboortejaar dat tegen een ziekte is ingeënt. De gemeente streeft naar zo hoog mogelijke vaccinatiegraden, want hoe meer gevaccineerde kinderen, hoe meer Amsterdammers beschermd zijn.
De meest recente cijfers (2019) laten een aantal positieve ontwikkelingen zien. Zo is er een einde gekomen aan de daling van de vaccinatiegraden van zuigelingen in de afgelopen jaren. Ook is er sprake van een flinke stijging van het aantal HPV-vaccinaties van 36% in 2018 naar 42,5% in 2019. Nieuw is dat de gemeente nu voor het eerst beschikt over cijfers op gebiedsniveau. Uit deze cijfers en onderzoek door de GGD Amsterdam, blijkt dat de verschillen tussen groepen Amsterdammers groot zijn. Uit onderzoek blijkt onder meer dat we extra moeten inzetten op het verhogen van de HPV-vaccinatiegraad onder Turkse en Marokkaanse meisjes. Dit vraagt om gerichte interventies.

De GGD Amsterdam organiseert de gesprekken met Amsterdammers die zich niet laten vaccineren in aanvulling op eerder onderzoek dat op verzoek van de gemeenteraad wordt verricht. In dit onderzoek zijn de mensen die niet verschenen voor de BMR (bof, mazelen, rodehond), HPV en meningokokken ACWY vaccinaties, gevraagd naar hun belangrijkste redenen. Bij alle drie de vaccinaties werden 'Ik kon niet op de prikdag' en 'Ik ben vergeten te gaan' vaak genoemd als reden. Bij HPV gaven meisjes aan dat zij onvoldoende kennis hebben over de werking en het belang van de HPV vaccinatie.