AMSTERDAM - Het Amsterdamse sportaanbod moet beter aansluiten op de behoefte van meiden. Daarom presenteert het college van B&W vandaag een plan met ruim 25 acties om het aantal meiden en vrouwen dat minstens één keer per week sport, te vergroten. Zo kunnen clubs trainingen volgen in het werven en opleiden van trainers voor gemengde en meidengroepen, start er een pilot in samenwerking met de KNVB waarbij meiden worden opgeleid tot trainer van meidenteams, en komt er meer aandacht voor sociale en fysieke veiligheid rondom sportparken. Ook komt er een campagne waarin bekende en onbekende rolmodellen laten zien hoe gezond sporten is en dat werken in de sport voor vrouwen een mooie carrièrestap kan zijn.


Wethouder Simone Kukenheim (sport): "Sporten is goed voor je gezondheid, maakt je mentaal weerbaarder en bepaalt mede je ontwikkeling en identiteitsvorming. Helaas blijft het aantal meiden dat sport achter bij jongens. Ik wil meidensport beter bereikbaar en zichtbaar maken, en bovendien aantrekkelijker. Daarom gaan we trainers voor gemengde en meidenteams opleiden, en investeren we in een veilig gevoel op en rondom sportparken door goede verlichting, bereikbare fietsenstallingen en het tegengaan van seksuele intimidatie. We maken korte metten met stereotypen dat bepaalde sporten alleen voor jongens geschikt zouden zijn en streven ernaar kinderen tot en met 12 jaar zo lang mogelijk gemengd te laten sporten. Ook gaan we ons best doen om meer vrouwenkampioenschappen, zoals het WK Vrouwenvoetbal 2027, naar Amsterdam te halen. Want zien sporten doet sporten."

De laatste vijf jaar tot aan de coronapandemie lag de sportdeelname van vrouwen en meiden tussen de 5 en 80 jaar gemiddeld op 68 procent. Aan het begin van de coronapandemie bereikte dit mede dankzij de coronamaatregelen het dieptepunt van 64 procent. Met dit plan moet dit percentage in 2024 70 procent worden, vindt het college. Dit betekent dat er dan ruim 8500 meer meiden en vrouwen zijn gaan sporten.

Hiervoor is het belangrijk dat er voldoende geschikt aanbod dicht bij huis en goed verspreid over de stad is. Om goed aan te sluiten bij de belevingswereld en behoefte van meiden en vrouwen die nu nog achterblijven in de sportparticipatie, zal de doelgroep zelf betrokken worden bij diverse ontwikkelingen. Daarnaast moet het sportaanbod voor jongens en meiden beter in verhouding komen. Zo kunnen wachtlijsten voor meidenteams worden opgelost door verenigingen te helpen om een geschikte sportlocatie te vinden of door ze te onderwijzen in het werven en opleiden van trainers. Ook moeten fysieke belemmeringen weg genomen worden. Door bijvoorbeeld het plaatsen van toiletten in de openbare ruimte, kunnen meiden vaker mee (blijven) sporten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook de urban sporten onder meiden verder groeien.

Door vrouwelijke rolmodellen en talenten meer zichtbaar te maken, wil de gemeente het beeld van meiden over een toekomst in de sport veranderen. Nu wordt sport vooral gezien als een leuke hobby en wordt het te weinig als carrièreperspectief gestimuleerd. Daarom gaat de gemeente zorgen dat meer vrouwelijke trainers worden ingezet, ook om gemengde en jongensteams te trainen. Via de Johan Cruyff- en Krajicek Foundation worden 14 vrouwelijke professionals (buurtsportcoaches, jongerenwerkers, etc.) opgeleid tot Coach van het Cruyff Court, die ieder acht meiden opleiden tot Hero van de Court. Deze grote groep gaat meidenactiviteiten organiseren in de wijk.