AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam en de Jaap Eden IJsbaan streven naar een modern en duurzaam ijscomplex met twee ijshallen en een onoverdekte 400 meter baan op de plek van de huidige Jaap Eden IJsbaan in Amsterdam-oost. De komende periode wordt gebruikt om de plannen verder uit te werken. In 2023 moet het nieuwe ijscomplex gerealiseerd zijn.


Wethouder Simone Kukenheim (Sport): “De Jaap Edenbaan is niet alleen van belang voor Amsterdamse schaatsers, maar heeft ook een belangrijke regiofunctie. Jaarlijks komen er zo’n half miljoen bezoekers. Om ook in de toekomst aan de grote vraag te kunnen voldoen, gaan we in onze plannen uit van een verdubbeling van het ijsoppervlak voor halverenigingen. Zo lossen we het structurele tekort aan ijs voor kunstschaatsers, shorttrackers en ijshockeyers op. De buitenbaan blijft onoverdekt: dat is uniek en daar ben ik heel blij mee. Niets is zo fijn als buiten schaatsen en vele generaties zullen daar een hoop plezier aan beleven! Onze plannen voor het nieuwe ijscomplex passen daarnaast ook bij onze doelstellingen om zo veel mogelijk Amsterdammers te laten bewegen. Ook voor topsporters en talenten wordt het nieuwe ijscomplex uitermate geschikt.”

Joris Wouters, directeur van de Jaap Eden IJsbaan: “We zijn blij dat er nu duidelijkheid is. Alle gebruikers van de ijsbaan zijn betrokken in het onderzoek en hebben een helder signaal afgegeven. Het is goed dat aan deze wensen gehoor wordt gegeven.”

Momenteel beschikt de Jaap Edenbaan over een ijshal van 60 bij 30 meter en een onoverdekte 400- meterbaan. Eind 2023 moeten dat twee ijshallen van 60 bij 30 meter zijn. De ene hal krijgt voorzieningen voor publiek en de andere hal wordt ingericht om in te trainen. Daarnaast moet de onoverdekte 400 meterbaan worden vernieuwd.

Onderzoek
Afgelopen winter heeft adviesbureau AEF in opdracht van de Jaap Eden IJsbaan en de gemeente Amsterdam ter voorbereiding op de renovatie onderzoek gedaan naar de ijsbehoefte in Amsterdam. De wensen van de verschillende gebruikersgroepen (verenigingen, recreanten, cursisten) zijn hierbij nadrukkelijk meegenomen, evenals een energievergelijking tussen een overdekte en een open 400-meter ijsbaan.

Uit het onderzoek blijkt dat er twee overdekte 30x60-ijsvoeren nodig zijn om aan de ijsbehoefte van de halverenigingen te kunnen voldoen. Met betrekking tot de 400-meterbaan gaf het merendeel van de gebruikers aan een voorkeur te hebben voor schaatsen in de open lucht en de sfeer die daarbij hoort. De uitkomsten uit het energieonderzoek en het exploitatieonderzoek ondersteunen de keuze voor een onoverdekte ijsbaan: een onoverdekte ijsbaan verbruikt niet meer energie dan een overdekte ijsbaan. De gemeente Amsterdam en de Jaap Eden IJsbaan hebben het advies van AEF overgenomen.