AMSTERDAM - Het college van B en W wil langdurige leegstand van woningen aanpakken door eigenaren te verplichten hun huizen zo snel mogelijk weer te laten bewonen. Het Rijk heeft het voor Amsterdam mogelijk gemaakt om binnen de Crisis en Herstelwet dwingend te kunnen optreden om leegstand te bestrijden. Het voorstel om de leegstandsverordening aan te passen ligt van 17 februari tot en met 31 maart in de inspraak.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen): "We zitten in een wooncrisis en het is niet uit te leggen dat woningen onnodig leeg staan omdat bijvoorbeeld de huren te hoog zijn of omdat eigenaren te lang wachten met verbouwingen of renovaties. Met deze aanscherping kunnen we eigenaren dwingen om woningen te verhuren voor een marktconforme huurprijs. Als er geen vraag is naar dure huurwoningen, dan moet de huurprijs gewoon omlaag."

Met de nieuwe regels kan de gemeente eigenaren verplichten om een huis binnen een bepaalde termijn weer bewoonbaar te maken en kan ze eigenaren verplichten om een vergunning aan te vragen voor tijdelijke verhuur, zodat woningen die pas over lange tijd worden gerenoveerd of gesloopt in de tussentijd bewoond kunnen worden. Daarnaast wordt het leegstandoverleg, waarin de gemeente met de eigenaar afspraken maakt over het in gebruik nemen van de woning, vervroegd van drie naar twee maanden na de leegstandsmelding. Bij het overtreden van de maatregelen kan nu een boete worden opgelegd (last onder dwangsom). Hiervoor was dat niet mogelijk en kon alleen een boete worden opgelegd voor het niet melden van de leegstand.