AMSTERDAM - Het college van B en W wil de opkoopbescherming op 1 april 2022 invoeren voor zes op de tien bestaande koopwoningen in de stad. Dat betekent dat voor huizen met een WOZ-waarde tot en met 512.000 euro geldt dat de koper er zelf moet gaan wonen en de woning de eerste vier jaar niet mag verhuren. De woningen kunnen niet meer opgekocht worden door beleggers om daarna duur te verhuren (buy-to-let). De inspraakperiode liep tot en met 15 december 2021 en het voorstel is op een aantal punten aangepast.

Wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen): "In Amsterdam is op dit moment 1 op de 3 woningen in handen van particuliere beleggers. De laatste wooncijfers (Wonen in Amsterdam, WiA 2021) laten zien dat duizenden koopwoningen van de markt zijn gehaald en als dure huurwoning worden verhuurd. De prijs van een koopwoning is de afgelopen zeven jaar meer dan verdubbeld, tot gemiddeld zes ton. Met de opkoopbescherming voor bestaande koopwoningen maken starters en middeninkomens meer kans op een koophuis, omdat ze niet meer afgetroefd worden door beleggers die woningen opkopen om ze daarna tegen torenhoge prijzen te verhuren. De koper moet zelf in de woning gaan wonen. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen."

De opkoopbescherming gaat gelden voor bestaande woningen die na 1 april 2021 worden verkocht met een WOZ-waarde tot en met 512.000 euro. Het college stelt voor de opkoopbescherming in álle gebieden van de stad van toepassing te verklaren, omdat onderzoek laat zien dat beleggers over de gehele stad actief zijn en overal sprake is van schaarste en oplopende prijzen. Hiermee wordt zestig procent van de bestaande koopwoningen beschermd. De inspraakreacties en stadsdeeladviezen op het voorstel hebben tot een aantal aanpassingen geleid, onder andere over bloksgewijze verkoop en uitzonderingen voor panden waar al eerder afspraken over zijn gemaakt.

Het voorstel voor de opkoopbescherming wordt op 9 februari besproken in de raadscommissie Wonen en Bouwen en ligt op 16 februari ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met de opkoopbescherming, gaat het voorstel op 1 april 2022 in.