AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam start met acties om de stad klaar te maken voor de effecten van klimaatverandering. Daarom worden er de komende twee jaar pleinen vergroend, groene schoolpleinen en blauwgroene daken aangelegd en wordt er een waterbuffersysteem op de De Ruyterkade getest. Tien plekken waar vaak overlast is bij regen worden aangepakt, zoals in de Rivierenbuurt. Bij de gebiedsontwikkeling in Sloterdijk Zuid wordt de grond een halve meter opgehoogd om het gebied beter bestand te maken tegen extreme regenval. Ook worden er dit jaar nog twee gemeentelijke panden vergroend, en nog tien panden onderzocht op de mogelijkheden voor vergroening en wateropvang. Om meer partijen aan te sporen een steentje bij te dragen, heeft de gemeente een Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie opgesteld.

Wethouder Laurens Ivens (Openbare Ruimte en Groen): "Er is geen tijd te verliezen, want we zien steeds vaker grote overlast en schade door extreme hitte, droogte of hoosbuien. Wij gaan zorgen voor maatregelen in nieuwe wijken, bij grote herinrichtingsprojecten en bij onze eigen panden. En bewoners, ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen ook een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door te zorgen voor wateropvang, een groene gevel of het verruilen van tegels voor groen in de tuin."

Uitvoeringsagenda
In de Uitvoeringsagenda klimaatadaptie staan acties die zorgen dat de stad zo wordt ingericht dat ze beter bestand is tegen extreem weer. Er staan meer dan 50 maatregelen op de agenda, van maatregelen die bewoners, ondernemers en pandeigenaren zelf kunnen nemen om hun pand te beschermen tegen hitte of wateroverlast, tot maatregelen die de gemeente neemt om te vergroenen, water op te vangen en schaduw te creëren bij herinrichtingsprojecten en het ontwikkelen van nieuwe wijken. Van onderzoek en innovatieve projecten tot een funderingsloket voor bewoners en het opzetten van ondersteuning voor mensen die hun omgeving klimaatadaptief willen maken, bijvoorbeeld door de tegels die Amsterdammers uit hun tuin verwijderen gratis op te halen.

Bestuurder Peter Smit (namens de waterschappen): "Om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering moeten we samen de schouders eronder zetten. Daarom werken de waterschappen en de gemeente vanuit een gezamenlijke strategie aan een stad die beter bestand is tegen extremer weer. In deze uitvoeringsagenda wordt de strategie vertaald naar wat concreet nodig is om ervoor te zorgen dat de stad en de watersystemen klaar zijn voor de toekomst. Ook wordt aan iedereen in de stad een helder beeld geschetst over wat je zelf kunt doen om de stad mooi, leefbaar en toekomstbestendig te maken. Zo zorgen we er samen voor dat ook onze kinderen en kleinkinderen nog steeds veilig en prettig kunnen wonen in deze mooie stad."