AMSTERDAM - Er moeten Europese regels komen om de online vrijheid en privacy van alle Europeanen te beschermen. Het is noodzakelijk dat Europa afspraken maakt om de data-economie te stimuleren, en tegelijkertijd te reguleren. Ook moeten techplatforms aangesproken kunnen worden op het nemen van hun verantwoordelijkheid. Wethouder Touria Meliani (ICT en Digitale stad) heeft Europese leiders hiertoe opgeroepen tijdens de ‘High-level conference on data economy’ in Helsinki. Door het sluiten van een ‘digital deal’ moeten deze regels en afspraken over bijvoorbeeld gegevensuitwisseling worden vastgelegd.

Wethouder Meliani sprak 200 ministers en hoge functionarissen van Europese lidstaten, de Europese Commissie en bedrijven als Google toe over digitale rechten op een bijeenkomst in het kader van het Finse EU Voorzitterschap. Amsterdam en Helsinki hebben tijdens deze bijeenkomst afgesproken het komende jaar samen te werken om grip te krijgen op algoritmes, onder andere door een algoritmeregister op te stellen en samen te kijken naar standaardvoorwaarden voor het gebruik van algoritmes.

Wethouder Touria Meliani: “Er is een groot verschil tussen mensen die profiteren van de kansen die technologie biedt en mensen die de gevaren van technologie ondervinden. Juist die laatste groep bestaat vaak uit de meest kwetsbare mensen uit onze samenleving. Het is aan de overheid om ervoor te zorgen dat technologie ook in dienst staat van hen."

In Amsterdam maakt wethouder Touria Meliani zich hard voor een vrije, inclusieve en creatieve digitale stad met technologie die dienstbaar is aan de Amsterdammer. De gemeente Amsterdam experimenteert bijvoorbeeld met diensten voor burgers zoals het digitaal kunnen identificeren en het opsporen van illegaal vuilnis op straat met beeldherkenning. Het uitgangpunt daarbij is steeds dat mensenrechten die offline gelden, ook online moeten gelden zoals privacy en vrijheid van meningsuiting.

Amsterdam staat hierin niet alleen. Samen met 40 steden, waaronder New York en Barcelona, startte Amsterdam in 2018 de Cities for Digital Rights Coalition, die samen vijf principes voor digitale rechten onderschrijven, waaronder universele en gelijke toegang tot het internet, privacy en data soevereiniteit voor iedereen en de mogelijkheid om digitale besluiten te controleren en ter verantwoording te roepen.