AMSTERDAM - In 2025 bestaat de stad Amsterdam 750 jaar. In 2017 riep de gemeenteraad het college op om dit jubileum ‘groots te vieren’. De wereld is sindsdien ingrijpend veranderd. Het college plaatst de voorbereidingen voor het jubileum nu in het teken van herstel na Corona en trekt er in de jaren 2021-2024 in totaal 12 miljoen euro voor uit.


Amsterdam is vandaag op 27 oktober jarig maar deze verjaardag is anders dan normaal. Juist een stad als Amsterdam die drijft op onderlinge ontmoetingen, economische activiteiten en internationale relaties, wordt door corona in het hart geraakt. Alles wat Amsterdam kenmerkt -het rijke culturele leven, de nachtcultuur, de bezoekerseconomie en de sfeer van creativiteit en vrijzinnigheid- is tijdelijk ver te zoeken.

Daarom heeft het college besloten het 750-jarig bestaan aan te grijpen als baken van hoop; als een markeringspunt van herstel en wederopbouw van de stad in de jaren die op de coronacrisis volgen. Investeringen, bestuurlijke activiteiten, ondernemersinitiatieven kunnen vanzelfsprekend niet wachten tot 2025. Tegelijkertijd heeft de stad wel een baken nodig. Een moment van houvast waarop de herstelde en vernieuwde stad zich in alle trots opnieuw presenteert.

In het jubileumjaar 2025 viert de stad in ieder geval een bijzondere tiende editie van SAIL en verwelkomen we mogelijk een speciale Amsterdamse editie van de Europese biënnale Manifesta. Daarnaast worden nalatenschappen gecreëerd met de (her)openingen van publieke Amsterdamse instellingen en gebouwen, zoals het Amsterdam Museum en de aanleg van een nieuw park. Ook sport krijgt een plek in de plannen. Zo start een verkenning naar de haalbaarheid van het EK Zwemmen op de korte baan en de World Urban Games in 2025.
Daarnaast stimuleert en subsidieert de gemeente speciale initiatieven en projecten op wijk- en buurtniveau. Met zeven buurtfondsen van Mensen Maken Amsterdam krijgen alle Amsterdammers in hun eigen buurten de kans om met goede initiatieven te komen. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat deze infrastructuur ook ná 2025 blijft voortbestaan. Een speciale stichting zal als loket fungeren om plannen en ideeën te beoordelen, te matchen aan andere initiatieven en aan de hand van criteria en toetsing mogelijk te co-financieren.
Het bedrag dat door de gemeente ter beschikking is gesteld, zal ook als een vliegwiel worden gebruikt voor andere investeerders. Gedacht wordt aan een speciale jubileumloterij, aan een particulier stadsfonds waaraan kleine en grote vermogenden kunnen bijdragen en aan intensieve samenwerking met het Amsterdamse bedrijfsleven.

Het Programmaplan Amsterdam 750 wordt gelijktijdig gepresenteerd met de begroting 2021 (en maakt daar ook deel van uit) die geheel in het teken staat van herstel van de stad. Er wordt bijna 800 miljoen euro uitgetrokken (plus bijvoorbeeld bijna 80 miljoen euro voor duurzame banenplannen) om de stad, haar economie en haar inwoners de komende jaren te versterken.