AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat een lening van 55 miljoen euro aan netwerkbedrijf Alliander verstrekken. Dat heeft het college van B en W besloten. Alliander moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken verdubbelen als gevolg van de toenemende elektriciteitsvraag en meer lokale opwek van elektriciteit. De elektriciteitsvraag groeit door omdat er steeds meer woningen en bedrijven bij komen in de stad. Daarnaast vervangt de industrie olie en gas door duurzame opgewekte stroom, worden huizen op een duurzame manier verwarmd, digitaliseert de samenleving en groeit de economie. In de komende 10 jaar wordt hiervoor evenveel werk verzet als in de afgelopen 40 jaar.

De investeringen die Alliander moet doen in het elektriciteitsnet leiden tot een stijgende financieringsbehoefte van Alliander. Om een gezonde financiële positie te behouden heeft Alliander haar aandeelhouders in mei verzocht mee te doen aan een converteerbare lening van in totaal € 600 miljoen. Een converteerbare lening is een lening die kan worden omgezet in aandelen. Amsterdam doet mee voor € 55 miljoen, dit is gebaseerd op het aandelenbelang dat de gemeente heeft in Alliander (9,2 procent).

Knelpunten Alliander is eigenaar van netbeheerder Liander. De netbeheerder heeft de afgelopen periode laten weten dat op vier plaatsen in Amsterdam het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Liander geeft aan dat Amsterdam in de nabije toekomst vaker knelpunten op het net kunnen verwachten. Dat raakt niet alleen (toekomstige) klanten van Liander: het dreigt ook grote gevolgen te hebben voor de woningbouwopgave, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Amsterdam.

Wethouder Victor Everhardt (Deelnemingen): "Amsterdam draagt door de lening van 55 miljoen euro bij aan het versterken van de financiële positie van Alliander en daarmee aan een toegankelijke en betrouwbare energievoorziening." Alliander en Amsterdam en andere aandeelhouders kunnen de knelpunten op het elektriciteitsnet echter niet alleen oplossen. Ook de hulp van het Rijk is hierbij nodig.

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling): "Amsterdam doet een dringend beroep op het Rijk om te investeren in de toekomstbestendigheid van het elektriciteitsnetwerk. Wij gaan dan ook graag in gesprek om in samenspraak met netbeheerders en andere aandeelhouders spoedig tot een coherent pakket aan maatregelen te komen waarmee er voldoende financiering is voor de benodigde netverzwaringen. Daarnaast vraagt de stad om regelgeving waarmee gemeenten en netbeheerders kunnen afdwingen dat grootverbruikers van stroom éérst hun vermogensvraag maximaal omlaag brengen, om zo meer ruimte te creëren op het elektriciteitsnet."

De gemeenteraad van Amsterdam moet nog instemmen met het verstrekken van de lening.