AMSTERDAM - De burgemeester van Amsterdam heeft een locatie aan de Amstelveenseweg aangewezen als de locatie voor een demonstratie van Extinction Rebellion op zaterdag 30 december. Dat heeft zij besloten in overleg met de Hoofdofficier van Justitie en de politiechef van de eenheid Amsterdam. De organisatie had eerder aangekondigd te willen demonstreren voor het voormalig ING hoofdkantoor op de A10, maar een snelweg is volgens de driehoek onverantwoord als demonstratielocatie. De driehoek maakt zich grote zorgen over de veiligheid van demonstranten en weggebruikers en over doorgang voor nood- en hulpdiensten richting de locatie VUmc van Amsterdam UMC. Ook raakt het verkeer in de stad Amsterdam en omgeving te veel ontregeld.

De driehoek staat voor het grondrecht om te demonstreren als een belangrijk fundament onder onze rechtsstaat. Het geeft mensen de vrijheid om in gezamenlijkheid en in de openbaarheid uiting te geven aan standpunten en gevoelens. Dit jaar vonden er meer dan 1600 demonstraties plaats in Amsterdam. Deze demonstraties worden beschermd en zoveel mogelijk gefaciliteerd. Daar zitten wel grenzen aan. Als de verkeersveiligheid, gezondheid of openbare orde in gevaar zijn dan kan de burgemeester op basis van de Wet Openbare Manifestaties voorschriften aan een organisatie opleggen.

Automobilisten rijden op de A10 rond de 100 km per uur verspreid over vijf rijbanen. De driehoek vindt een blokkade op deze plek onverantwoord, omdat dit leidt tot zeer gevaarlijke situaties zowel voor de betogers als voor andere verkeersdeelnemers. Het deel van de A10 bij afrit S108 is bovendien een belangrijke aanrijroute voor nood- en hulpdiensten in verband met het nabijgelegen ziekenhuis aan de Boelelaan. Locatie VUmc van het Amsterdam UMC heeft een spoedeisende hulp waar patiënten in levensbedreigende situaties worden geholpen. Ambulances moeten het ziekenhuis te allen tijde kunnen bereiken. Ook ziekenhuismedewerkers en naasten van patiënten maken gebruik van de ring. De A10 vormt daarnaast een belangrijke route naar Amsterdam en Noord-Holland. Het blokkeren van de A10 zal leiden tot verkeersopstoppingen en lange files. Niet alleen op de snelweg zelf, maar ook op omliggende wegen.


Deze zorgen zijn door de driehoek overgebracht aan de organisatie van de demonstratie. De burgemeester heeft de organisatie ook een alternatief geboden: een plek die recht doet aan de gewenste symboliek, zonder de grote risico’s en ontwrichting van een blokkade van de A10. De locatie ligt aan de Amstelveenseweg, aan de voet van het voormalig ING-kantoor. De organisatie van de demonstratie op 30 december heeft inmiddels een WOM-brief ontvangen waarin staat dat de demonstratie mag plaats vinden op de alternatieve locatie aan de Amstelveenseweg. Een demonstratie op de A10 wordt niet toegestaan. De driehoek zal zich zoals gebruikelijk voorbereiden op verschillende scenario’s die zich op 30 december kunnen voor doen.