AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek (burgemeester, hoofdofficier en politiechef) heeft het Museumplein in Amsterdam aangewezen als locatie voor de demonstratie Samen voor Nederland op zondag 6 november. Deze aanwijzing vindt plaats op basis van de Wet openbare manifestaties (Wom).

De driehoek heeft kennisgenomen van het voornemen van de organisatie om David Icke te laten spreken tijdens een demonstratie op de Dam. Vorige week deed de driehoek een verzoek aan de organisatie om daarvan af te zien, vanwege zijn antisemitische en kwetsende uitspraken in het verleden.

Onrust en tegendemonstraties

In Amsterdam en daarbuiten is maatschappelijke onrust ontstaan over de komst van Icke naar de demonstratie. Op dit moment zijn drie tegendemonstraties aangemeld die in de buurt van de demonstratie Samen voor Nederland een tegenluid willen laten horen. De driehoek verwacht daarnaast reacties die niet zijn aangemeld en spontaan kunnen ontstaan. De driehoek houdt er sterk rekening mee dat wanordelijkheden kunnen ontstaan.

Risico's

Een politieoptreden in een dergelijke situatie op de Dam brengt extra risico’s met zich mee. De nabijheid van de vele drukke nauwe winkelstraten, attracties, musea en de aanwezigheid van grote aantallen bezoekers op de zondagmiddag bemoeilijken een mogelijk noodzakelijk optreden door de politie. Ook lopen winkelend publiek en voorbijgangers het risico in de drukte van de demonstraties terecht te komen. Daarbij komt dat de verschillende geluiden, zeker bij een grote opkomst, op de Dam relatief moeilijk van elkaar te scheiden zijn.

Meer ruimte

Op het Museumplein is meer ruimte en heeft de politie meer overzicht over verschillende groepen demonstranten dan op de Dam. Dat stelt de politie beter in staat de verschillende demonstraties te beschermen en de verschillende bezoekersstromen te reguleren. Op die manier kan de driehoek de verschillende demonstraties faciliteren en daarmee het grondrecht op vrijheid van meningsuiting beschermen.

Aanwijzing blijft ook als Icke niet komt

De driehoek heeft nog geen antwoord gekregen van de IND op het verzoek om de Britse spreker de toegang tot het land te ontzeggen. Mocht Icke niet naar Nederland of Amsterdam komen dan handhaaft de driehoek de aanwijzing tot verplaatsing, omdat het mogelijk is dat hij via een videoverbinding de demonstratie alsnog toespreekt. Ook dan zijn wanordelijkheden te verwachten en is de Dam als locatie voor de demonstratie te risicovol.