AMSTERDAM - Over een jaar wordt de maximumsnelheid in Amsterdam op 80% van de wegen 30 kilometer per uur. Op meer dan 500 wegen wordt de snelheid verlaagd van 50 naar 30 kilometer per uur. Het verkeer wordt daardoor veiliger, stiller en naar verwachting neemt het autogebruik ook af. Nu het stadsbestuur het uitvoeringsplan heeft vastgesteld, kunnen de voorbereidingen beginnen. Op 270 kilometer weg zullen de stoplichten, borden en lijnen worden aangepast, zodat de inrichting van de weg past bij 30 kilometer per uur. Daarnaast zullen het komende jaar al campagnes starten, en worden er verkeerslessen en proeven met voertuigtechniek georganiseerd.

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): "We hebben haast met het verlagen van de maximumsnelheid op de wegen, want het grootste deel van de Amsterdammers voelt zich onveilig in het verkeer. We gaan nu concrete stappen zetten naar de invoering van de 30-kilometerwegen in december 2023, zodat we straks in een keer het Amsterdamse verkeer een stuk veiliger kunnen maken."

Verkeersveiligheid


Uit stadsgesprekken blijkt dat 67% van de Amsterdammers het verkeer in zijn buurt (zeer) onveilig vindt, en 83% vindt dat te hard rijden leidt tot verkeersonveilige situaties. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers ligt jaarlijks rond de twintig en het aantal gewonden op meer dan achthonderd. Door het beperken van de snelheid neemt het aantal ongelukken naar verwachting af met 20 tot 30 procent en wordt de impact van ongelukken beperkt. Uit proeven blijkt dat de remweg van 27,7 meter bij 50 kilometer per uur, terugloopt naar 13,3 meter bij 30 kilometer per uur.

Uitvoeringsplan


De 30-wegen krijgen aangepaste stoplichten, lijnen en borden. In de loop van 2023 worden er al enkele 30-straten geopend, die voor de invoering al zijn heringericht. Zo kunnen Amsterdammers vast wennen aan de nieuwe maximumsnelheid. Ook met campagnes en lessen op scholen worden Amsterdammers op de nieuwe situatie voorbereid. Met nieuwe technieken op het gebied van snelheidsaanpassingen voor voertuigen wordt gekeken hoe automobilisten kunnen worden geholpen om de juiste snelheid aan te houden. Ook wordt informatiegestuurde handhaving voorbereid, bijvoorbeeld met behulp van (mobiele) flitspalen.

Openbaar vervoer


Waar bussen en trams op een aparte baan rijden, mogen zij 50 km/u blijven rijden. Waar mogelijk worden nieuwe aparte banen gecreëerd, maar in veel straten is daar geen ruimte voor. Daar zal het openbaar vervoer ook 30 kilometer per uur moeten gaan rijden. Samen met GVB en de Vervoerregio wordt onderzocht met welke maatregelen de gevolgen voor het openbaar vervoer kunnen worden beperkt.

Eind januari wordt het uitvoeringsplan ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.