AMSTERDAM - Amsterdammers met weinig geld kunnen vanaf 2024 vaker en gemakkelijker een beroep doen op bijzondere bijstand. Dit is de regeling waarmee Amsterdammers die te maken krijgen met onvoorziene kosten, onder voorwaarden financiële ondersteuning kunnen krijgen. De regels die bepalen of een aanvrager in staat is om bepaalde kosten zelf te betalen of niet, worden gemakkelijker en er worden minder bewijsstukken opgevraagd.

Wethouder Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening): “Toeslagen en regelingen maken het vaak onnodig ingewikkeld voor mensen die het al moeilijk hebben. Ingewikkelde regels of het moeten aanleveren van veel bewijsstukken kunnen ervoor zorgen dat mensen überhaupt geen hulp meer vragen, terwijl ze dit wel nodig hebben en hier recht op hebben. Met een eenvoudiger aanvraagproces voor de bijzondere bijstand kunnen Amsterdammers die onverhoopt financieel in de knel raken makkelijker een beroep doen op onze hulp. Ook zorgen we ervoor dat mensen vaker aanspraak maken op bijzondere bijstand.”

Bijzondere bijstand

Wie plotseling te maken krijgt met onvoorziene kosten kan een beroep doen op bijzondere bijstand. Een belangrijke voorwaarde is dat iemand deze kosten niet kan betalen van het eigen inkomen of spaargeld en dat er geen andere regeling is die deze kosten kan vergoeden. Bijzondere bijstand wordt bijvoorbeeld verleend voor het betalen van een bewindvoerder in het geval van ernstige schulden, de advocaatkosten, voor de kosten van het inrichten van een woning bij een onverwachte, noodzakelijke verhuizing, maar ook voor de aanschaf van spullen die iemands thuissituatie aanzienlijk verbeteren, zoals een bed, koelkast of kinderspullen.

Inkomen eenvoudiger door te geven

Het wordt voor bewoners die een aanvraag doen voor bijzondere bijstand gemakkelijker om de hoogte van hun inkomen door te geven. De gemeente laat voortaan namelijk landelijke toeslagen, allerlei belastingteruggaven en uitgesteld inkomen zoals vakantiegeld buiten beschouwing, wat betekent dat burgers informatie hierover ook niet meer aan de gemeente hoeven door te geven. Bewoners kunnen in de toekomst dus simpelweg de hoogte van hun maandelijkse inkomen doorgeven.

Verruiming

Bewoners in de schuldhulpverlening en bewoners bij wie beslag is gelegd op hun inkomen kunnen voortaan ook makkelijker een beroep doen op bijzondere bijstand. Ook Amsterdammers met een eigen woning kunnen vaker aanspraak maken op bijzondere bijstand, doordat de vermogensvrijlating voor een eigen woning wordt verhoogd naar 235.000 euro. Hierdoor wordt dit ‘papieren’ vermogen minder vaak een obstakel bij een aanvraag voor bijzondere bijstand. De periode dat bijzondere bijstand kan worden verstrekt aan Amsterdammers met (tijdelijk) hoge woonlasten wordt verlengd van 6 naar 12 maanden. Tot slot wordt de hardheidsclausule, bedoeld om in onwenselijke situaties van de regels af te wijken, vereenvoudigd, zodat de gemeente eenvoudiger maatwerk kan toepassen.