AMSTERDAM - Het college van B&W heeft besloten de subsidieregeling voor vrijwilligersvervoer uit te breiden. Vrijwilligersvervoer ondersteunt voornamelijk oudere Amsterdammers als ze boodschappen willen doen, medicijnen willen ophalen bij de apotheek of om ergens wat leuks te gaan doen. Ouderen blijven steeds langer thuis blijven wonen en daarom is het belangrijk om vereenzaming tegen te gaan. Het laagdrempelige vrijwilligersvervoer helpt daarbij. Er is momenteel 612.500 euro subsidie beschikbaar en als de gemeenteraad instemt met dit voorstel komt daar nog eens 575.000 euro bij. Dat is voldoende om de groei van het vrijwilligersvervoer de komende vier jaar te ondersteunen.


Er zijn in Amsterdam al verschillende organisaties die vrijwilligersvervoer verzorgen, zoals de Banne Hopper, de Flora Mobiel, HeenenWeer en de Eestermobiel. Zij brengen mensen die niet zelfstandig kunnen lopen, fietsen of met het openbaar vervoer kunnen reizen vaak met elektrische voertuigen rond binnen de wijk. Dit is niet alleen belangrijke steun voor de mensen zelf, maar vergroten ook de sociale verbinding in de wijk. Jaarlijks worden er meer dan 21.000 ritten gemaakt met het vrijwilligersvervoer.

Wethouders Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer) en Alexander Scholtes (Zorg) vinden het belangrijk dat iedereen mee kan blijven doen: “Sommige gebruikers van vrijwilligersvervoer gaven tijdens de coronapandemie aan al jaren niet meer op stap te zijn geweest, daaruit blijkt maar weer hoe onmisbaar dit voor mensen is. Vervoer is echt een basisbehoefte en op deze manier kunnen we zorgen dat mensen geholpen worden voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Ook is dit, vooral voor de kleinere afstanden, een mooie toevoeging naast het Aanvullend Openbaar Vervoer.”

De regeling wordt versimpeld en de subsidie kan in een keer voor drie jaar worden aangevraagd. Door de uitbreiding van de regeling kunnen bestaande initiatieven groeien en kunnen nieuwe initiatieven van start gaan.