AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam gaat de capaciteit voor schuldhulp voor zelfstandigen (zzp’ers en andere ondernemers) verdubbelen. Bij de afdeling Ondersteuning Ondernemers komen er vijf extra medewerkers bij en met de maatschappelijke dienstverleners (MaDi’s) is afgesproken dat er per stadsdeel twee medewerkers zich specifiek gaan toeleggen op zelfstandigen met schulden. Voor zelfstandigen met complexe schulden waarbij kennis van bedrijfsvoering en belastingzaken nodig is, zijn aanvullend afspraken gemaakt met twee gespecialiseerde schuldhulpbureaus. De investeringen worden gedaan om de verwachte groei van het aantal hulpvragen goed op te kunnen vangen.

Wethouder Moorman: “De ervaring leert dat er vaak tijd zit tussen het ontstaan van financiële problemen en het moment waarop mensen hulp zoeken. Daarom zien we de toename nu nog niet, maar verwachten we die de komende maanden wel. Ik roep zelfstandigen dan ook op om zich zo snel mogelijk te melden als ze in de problemen komen.”

Schulden zelfstandigen vaak complex
Ruim 80.000 Amsterdammers zijn afhankelijk van hun inkomsten als zelfstandige. Het armoederisico is bij deze groep twee keer zo groot als bij werknemers in loondienst. Schulden kunnen een grote drempel vormen voor zelfstandigen die zijn getroffen door de Corona maatregelen om weer op te krabbelen. Daarbij zijn de schulden van zelfstandigen vaak complex en vergt het oplossen hiervan bedrijfseconomische en fiscale kennis. De gemeente heeft ook het aantal bedrijven dat ingehuurd wordt om complexe schuldhulptrajecten van zelfstandigen te begeleiden verdubbelt: van een naar twee. Tot slot gaat de gemeente zelfstandigen die gebruik maken of hebben gemaakt van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) benaderen onder meer met de vraag of zij hulp willen bij hun schulden. Des te vroeger we erbij zijn des te beter kan worden voorkomen dat schulden gaan oplopen.