AMSTERDAM - De Amsterdamse burgemeester heeft in overleg met de Hoofdofficier van Justitie en de Politiechef van de Eenheid Amsterdam voorschriften opgelegd aan de organisaties van de demonstraties op zondag 15 oktober. De driehoek staat voor de vrijheid van meningsuiting en wil deze beschermen en faciliteren. Het grondrecht om te demonstreren is een belangrijk fundament onder onze rechtsstaat. De situatie in het Midden-Oosten leidt tot boosheid, spanningen en angst onder de bevolking in Nederland en in Amsterdam. Het demonstratierecht geeft deelnemers de vrijheid om in gezamenlijkheid en in de openbaarheid uiting te geven aan verschillende standpunten en gevoelens.


Om de demonstraties veilig en ordelijk te laten verlopen heeft de burgemeester op basis van de Wet openbare manifestaties een aantal voorschriften opgelegd, waaronder:

  • De pro-Palestina demonstratie begint op de Dam en eindigt via een vastgestelde route in het Westerpark.

  • Een pro-Israël demonstratie vindt plaats op het Beursplein.

  • De organisaties dienen een eigen herkenbare ordedienst te hebben, die toezicht houdt op het gedrag van de deelnemers en ervoor zorgt dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd. De driehoek zal haatzaaien, oproepen tot geweld en andere bedreigingen van onze vreedzame en open samenleving niet tolereren. Op strafbare uitingen wordt op gezag van de Officier van Justitie opgetreden, tijdens of na de demonstratie. Zo wordt het tonen van de vlag van organisaties zoals Hamas of Hezbollah niet toegestaan. De politie houdt bij ingrijpen daartegen altijd rekening met de omstandigheden van het moment. Bij twijfel over strafbaarheid van een uiting, zijn een Officier van Justitie en meerdere tolken aanwezig op het politiebureau om uitingen te beoordelen. De driehoek is van mening dat het faciliteren van het demonstratierecht én het stellen van grenzen cruciaal zijn om mogelijke escalaties in de stad te voorkomen.