AMSTERDAM - De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) verbiedt de aangekondigde demonstratie Samen voor NL van zondag 2 januari 2022 op het Museumplein. Eerder gaf de organisatie aan 25.000 demonstranten te verwachten en door de stad te willen trekken. De driehoek was ondanks de lockdown bereid de demonstratie te faciliteren op voorwaarde van een maximaal aantal demonstranten en een beperkte duur en vorm. Met een maximaal aantal van 3500 mensen zou het mogelijk zijn veilig op 1,5 meter afstand op het Museumplein te demonstreren. De organisatie weigert echter elke medewerking aan een veilig en ordelijk verloop van de demonstratie en heeft aangekondigd de confrontatie op te willen zoeken en de regels te gaan overtreden. Ook heeft de politie sterke aanwijzingen dat personen en groepen die uit zijn op ongeregeldheden en bereid zijn om geweld te gebruiken, zich onder de demonstranten willen mengen. In het belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van wanordelijkheden ziet de driehoek zich daarom genoodzaakt de demonstratie te verbieden.

Burgemeester Halsema: "We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie door de snelle opmars van de omikronvariant en de lockdown waar we ons in bevinden. Amsterdammers blijven zoveel mogelijk thuis, ondernemers hebben hun zaken moeten sluiten, theaters en bioscopen zijn dicht. De vrijheid van demonstratie is een groot goed in Amsterdam en we hebben ons dan ook tot het uiterste ingespannen om de organisatie tegemoet te komen. Er dreigt echter een onverantwoorde situatie te ontstaan. De driehoek heeft er geen vertrouwen in dat de organisatie de demonstratie in goede banen gaat leiden en we hebben geen andere keuze dan de demonstratie te verbieden."

De driehoek doet een dringend appel op de organisatie en andere demonstranten niet naar Amsterdam te komen. Mochten zij daar geen gehoor aan geven, dan ziet de driehoek zich genoodzaakt in te grijpen.