AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam verzorgt vanaf vandaag opnieuw tijdelijke noodopvang voor vluchtelingen die in Ter Apel geen opvangplek hebben. De gemeente is bereid 250 vluchtelingen in Amsterdam op te vangen voor de duur van één week. De opvang zal plaatsvinden in sporthal Elzenhagen (65 plekken) en sporthal Zeeburg (65 plekken). Deze opvang start vandaag. Mogelijk wordt ook het Botel in Amsterdam Noord ingezet voor nog eens 120 personen. De opvang op het Botel kan eventueel kortdurend worden verlengd tot 1 oktober. De instroom op de sportlocaties zal vanwege de voorbereidingstijd verspreid over het komende weekend plaatsvinden. De uitvoer is in handen van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Wethouder Rutger Groot Wassink roept andere gemeenten dringend op om opvangplekken te realiseren.


Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken en Vluchtelingen): "De staatsecretaris van Justitie & Veiligheid heeft gisteren opnieuw een dringend beroep op Amsterdam gedaan omdat er een schreeuwend tekort aan noodopvangplekken in Nederland is. Ondanks dat Amsterdam al een groot aantal opvangvoorzieningen binnen de gemeentegrenzen aanbiedt, hebben wij besloten opnieuw te helpen omdat het onacceptabel is als er weer mensen buiten zouden moeten slapen. Deze noodgreep toont opnieuw aan hoe slecht het is gesteld met de organisatie van opvang in het land.

Ik roep dan ook alle gemeenten dringend op om snel werk te maken van aanvullende opvangcapaciteit. Er zijn gemeenten die nu niet of nauwelijks bijdragen aan de opvang van vluchtelingen. Dat is een onhoudbare situatie. Het kan niet zo zijn dat een minderheid van de gemeenten de problemen oplost. Dit is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vluchtelingen verdienen een humane opvang, en het is aan Rijk en alle gemeenten om die te bieden."

Uitvoer

De uitvoering van de tijdelijke noodopvang is in handen van het COA, de kosten van de opvang zijn voor rekening van het Rijk. Het COA zal zorgen voor bemensing, zorg en veiligheid. Er zullen in de opvanglocaties geen kinderen of alleenstaande minderjarigen worden opgevangen en er is met het Rijk afgesproken dat er geen personen met een bekend overlast verleden worden opgevangen.

Vanwege de crisissituatie en de druk om geschikte locaties te vinden, moet de gemeente snel handelen. Voor de sportclubs, scholen en andere huurders die de komende week gebruik zouden maken van de sporthallen wordt gekeken of de gemeente alternatieve locaties aan kan bieden.

Opvang van vluchtelingen in Amsterdam

Op dit moment worden op verschillende plekken in Amsterdam in totaal 2.100 vluchtelingen en statushouders opgevangen (exclusief de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne). Het gaat om de locaties: A&O Hostel (850), Marine Etablissement Amsterdam (250), Tafelbergweg (100), Kloveniersburgwal (100), De Boelelaan (100) en AZC Willinklaan (700). Met de komst van 1000 mensen op het cruiseschip begin oktober, komt het totaal vanaf dat moment op 3.100 vluchtelingen en statushouders.