AMSTERDAM - Vanaf 2021 kunnen jaarlijks honderd extra mbo-studenten stagelopen in Amsterdamse zorginstellingen. Studenten die hiervan gebruik maken, krijgen bovenop hun stage les in dezelfde zorginstelling. Deze stage- en opleidingsplekken worden gerealiseerd met de 500.000 euro die het College van B en W heeft vrijgemaakt voor de gevolgen van de coronacrisis. Het college wil met deze investering het tekort aan stageplekken voor mbo-studenten in de zorg terugbrengen. Ook de groeiende groep zij-instromers die in de zorg wil komen werken, kan gebruik maken van deze onderwijsplekken.


Wethouder Simone Kukenheim (mbo, zorg): “De personeelstekorten in de zorg worden steeds nijpender. Dat is zorgelijk, zeker nu het coronavirus nog niet onder controle is. Daarom is het van belang dat zoveel mogelijk mbo-studenten die een opleiding in de zorg doen, ook daadwerkelijk hun diploma kunnen halen. Een stage is hiervoor noodzakelijk, maar stageplekken zijn schaars omdat zorginstellingen geen personeel kunnen vrijmaken voor begeleiding. Hierdoor vallen veel studenten en zij-instromers uit, wat betekent dat de tekorten nóg verder oplopen. Door nu te investeren in stage- en opleidingsplekken doorbreken we die vicieuze cirkel.”

De honderd structurele opleiding- en stageplekken, zogeheten hybride leeromgevingen, komen bij zorginstellingen van AMSTA, Amstelring en Cordaan. Dit gebeurt in samenwerking met het ROC van Amsterdam en ROC TOP. In hybride leeromgevingen lopen de stage en lesuren in elkaar over. Studenten lopen tijdens hun stage mee met zorgprofessionals om van hen het werk in de praktijk te leren. Leraren geven niet langer les in het klaslokaal maar op de werkvloer, waardoor ze ook een deel van de stagebegeleiding op zich kunnen nemen. Studenten die hiervan gebruik maken zullen gedurende een jaar hun onderwijs en stage binnen de zorginstelling volgen. De plekken zijn bedoeld voor studenten die de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL) volgen en voor zij-instromers (BBL: Beroeps Begeleidende Leerweg) van alle niveaus (2 t/m 4).

Hybride leeromgevingen worden steeds vaker ingezet en zijn een belangrijk onderdeel van de Amsterdamse MBO-Agenda om de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt in verschillende sectoren te verbeteren. In hybride leeromgevingen kunnen studenten leren en werken op locatie. Ook is aangetoond dat studenten beter worden opgeleid binnen een hybride leeromgeving, omdat de zorginstellingen en de ROC’s in co-creatie de opleiding verzorgen, met minder uitval en verhoogde arbeidsproductiviteit tot gevolg. Hybride leeromgevingen zijn ook positief voor de cliënten, omdat hun dagelijkse zorgvraag de basis is voor het opleiden. Daardoor leren studenten heel specifiek wat individuele cliënten nodig hebben, waardoor ze betere zorg kunnen verlenen.

MBO-Agenda
De bekostiging voor de nieuwe hybride leeromgevingen komt vanuit de MBO-Agenda. Met de MBO-Agenda investeert het college samen met de mbo-instellingen in toekomstbestendig middelbaar beroepsonderwijs, een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt en een succesvolle schoolloopbaan voor alle studenten, met extra aandacht voor de meest kwetsbare jongeren. Ook speelt de MBO-Agenda in op de veranderende economie en arbeidsmarkt.