AMSTERDAM - Amsterdam trekt twee miljoen euro uit om het personeelstekort in de (jeugd)zorg, het onderwijs en de kinderopvang terug te dringen. Dat is hard nodig om het nijpende en snel stijgende tekort aan maatschappelijke professionals tegen te gaan. De maatregelen richten zich op het aantrekkelijker maken van zowel het beroep als de randvoorwaarden, zodat meer mensen behouden en aangetrokken kunnen worden voor de stad.

Dat staat in het actieplan personeelstekorten dat het college vandaag presenteert. Wethouder Kukenheim (zorg): “De realiteit is dat bedden leeg blijven omdat er geen verpleegkundigen zijn en klassen naar huis worden gestuurd wegens een tekort aan leraren. Ook de vooruitzichten stemmen somber: voor 2021 zijn in Amsterdam 2300 extra medewerkers nodig in de zorg en 250 extra in de jeugdzorg. Niets doen is dus geen optie. Met dit actieplan investeren we fors in dit urgente probleem. Zo kunnen professionals met voorrang in aanmerking komen voor een woning, investeren we in het woon-werkverkeer, en willen we samen met werkgevers het makkelijker maken om meerdere banen te combineren. Bijvoorbeeld door fiscale belemmeringen weg te nemen.”


Drie prioriteiten
Nu geldt nog dat mensen met meerdere banen extra belasting moeten betalen over het salaris van de baan met de minste uren. Daarmee worden de professionals die zo hard nodig zijn voor Amsterdam in zekere zin gestraft voor hun flexibiliteit. Door die belemmering weg te nemen, kunnen professionals bijvoorbeeld drie dagen per week bij een bank werken en twee dagen in een ziekenhuis. Zo kunnen professionals nieuwe werkervaring opdoen terwijl ze met hun multiinzetbare ervaring voor de stad behouden blijven. Daarnaast zet het college in op bemiddeling, ondersteuning en het ontwikkelen van arbeidsvoorwaarden die voor de hele sector gelden in plaats van bijvoorbeeld enkel voor de zorg of alleen voor onderwijs.

Een tweede prioriteit dat Amsterdam een aantrekkelijke stad is en blijft om in te werken. Hiervoor worden maatregelen gericht op het woon-werkverkeer – die in het kader van het lerarentekort al van kracht zijn – verder uitgebreid voor professionals in de (jeugd)zorg. Zo kunnen ruim 500 medewerkers een maand gratis gebruik maken van een elektrische fiets. Hiermee kunnen mensen die verder weg wonen of veel tijdens werktijd moeten reizen, over de streep worden getrokken. Voor werkgevers kan een dergelijke proefmaand inzichtelijk maken hoeveel medewerkers hier enthousiast van worden. Daarnaast wordt dit jaar een experiment verlengd waarbij jongerenwoningen met voorrang beschikbaar worden gesteld voor zorg- en onderwijsprofessionals. Vanaf 2020 komen ze via een voorrangsregeling in aanmerking voor sociale huurwoningen en middeldure huurwoningen.

De derde prioriteit is het verbeteren van begeleiding op de werkvloer. Een gezamenlijke aanpak van de begeleiding kan veel winst behalen op het gebied van instroom en behoud van personeel. Goede begeleiding is cruciaal voor een succesvolle start in een nieuw beroep. Juist in tijden van personeelstekorten staat deze begeleiding onder druk.

Taskforce Personeelstekorten
Het actieplan wordt uitgewerkt door de Taskforce Personeelstekorten maatschappelijke beroepen, onder voorzitterschap van wethouder Kukenheim, die in september wordt geïnstalleerd. De gemeente werkt in deze taskforce samen met werkgevers, opleiders, vertegenwoordigers van het Amsterdamse onderwijs, (jeugd)zorg en kinderopvang, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en zorgverzekeraars. De werkgevers hebben de intentie om eveneens een substantiële (financiële) bijdrage te leveren. Parallel aan deze taskforce loopt de Taskforce Lerarentekort, waarin het Amsterdamse onderwijs en de gemeente al samen werken aan het terugdringen van het lerarentekorten. Deze Taskforce heeft al goede resultaten bereikt.