AMSTERDAM - Scholen krijgen ontwikkelbudget om systeemfouten aan te pakken. Amsterdam trekt 11.4 miljoen euro uit om te investeren in een brede brugklasbonus, de familieschool en de alles-in-een-school. Met deze maatregelen wil de wethouder onderwijs, Marjolein Moorman, de kansengelijkheid in het onderwijs vergroten en de tweedeling in het onderwijs verminderen. De investering helpt scholen om een aantal systeemfouten aan te pakken. Met name de vroege selectie van leerlingen maakt de segregatie in het onderwijs groter en pakt voor kinderen met een achterstand heel nadelig uit.


Wethouder Moorman: “We investeren al in de kinderen zelf, maar helaas zit ons schoolsysteem zo in elkaar dat kleine verschillen worden uitvergroot waardoor de kansenongelijkheid en de tweedeling toeneemt. Met deze maatregelen helpen we scholen om het onderwijssysteem zelf te verbeteren. Kinderen worden nu op 11 of 12 jarige leeftijd al uitgeselecteerd op onderwijsniveau. Voor kinderen met een taalachterstand of een lastige thuissituatie is dat funest. Bovendien zorgt deze vroege selectie dat leerlingen al heel jong niet meer met kinderen met een ander onderwijsniveau in de klas zitten. Dat is voor álle leerlingen een slechte ontwikkeling. En het kan anders. Dat laten een aantal scholen al zien. Bijvoorbeeld door kinderen meer tijd te geven om zich te ontwikkelen in een brede brugklas en door het hele gezin te ondersteunen vanuit de school.”


Systeemfouten

Kinderen die hun schoolcarrière beginnen met een achterstand worden extra benadeeld door een aantal fouten in het onderwijssysteem. Het gaat daarbij onder meer om de te vroege selectie van kinderen, verkokering van binnen- en buitenschoolse ontwikkeling en het gebrek aan samenwerkingen en raakvlakken tussen de verschillende ondersteunings- en hulpverleningsgebieden. Deze systeemfouten versterken de kansenongelijkheid en de tweedeling in het onderwijs. Kinderen zitten al jong niet meer met elkaar in de klas en krijgen weinig tijd om hun ontwikkelingspotentieel te laten zien. Vooral voor kinderen met een taalachterstand en kinderen met ouders die zelf weinig onderwijs hebben gehad of ouders met weinig geld pakken deze systeemfouten slecht uit. Hoger-opgeleide ouders weten bijvoorbeeld de weg naar de hulpverlening wel te vinden als er iets met hun kind of met hun gezin aan de hand is. Voor ouders die slecht Nederlands spreken is dat vaak niet zo. Naast de brede brugklas stimuleert de gemeente daarom ook de familieschool. De familieschool biedt het hele gezin ondersteuning. Bijvoorbeeld door schuldhulpverlening, opvoedondersteuning en taalles voor de ouders in de school aan te bieden. Met de alles-in-een-school kunnen scholen, voorscholen en kinderopvangorganisaties beter op elkaar aansluiten zodat eventuele achterstanden sneller herkend en opgepakt kunnen worden.


Kinderen met een achterstand

Voor veel Amsterdamse kinderen is het moeilijk om mee te komen op school. Dat kan bijvoorbeeld komen door een taalachterstand, een lastige thuissituatie of opleiding van hun ouders. Zonder hulp lopen kinderen die achterstand nauwelijks in. De gemeente investeert de komende jaren veel in deze kinderen. Met de Kansenaanpak Primair Onderwijs en Kansenaanpak Voortgezet Onderwijs krijgen scholen jaarlijks extra geld om achterstanden van kinderen op bijvoorbeeld taal en rekenen in te lopen.