AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam treedt vandaag, samen met de gemeente Rotterdam, als eerste publieke organisaties toe tot de schuldeiserscoalitie. Dit is een initiatief van 22 private partijen en corporaties¹ om probleemschulden bij klanten te voorkomen en betalingsachterstanden te helpen oplossen. Wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening) ondertekent namens het Amsterdamse college het 'ethisch manifest' van de coalitie tijdens de bijeenkomst SchuldenrustLAB in Amsterdam. De partijen die het manifest hebben ondertekend gaan samenwerken om schulden van Amsterdammers te voorkomen en op te lossen. Het doel van alle deelnemers is om tot een sociaal incassobeleid te komen, waarbij beter rekening wordt gehouden met de persoonlijke situatie van de schuldenaar.

Wethouder Marjolein Moorman (Armoede en Schuldhulpverlening): "Onze toetreding tot de schuldeiserscoalitie is een belangrijke stap om te komen tot een sociaal incassobeleid in Amsterdam. Ook de gemeente is een schuldeiser en kan soms nog socialer incasseren. Voor Amsterdammers die moeite hebben om rekeningen te betalen, willen we bijvoorbeeld vaker coulante betalingsregelingen treffen en incassoactiviteiten opschorten als dat nodig is."

Naast toetreding tot de schuldeiserscoalitie zet het college ook andere stappen richting een socialer incassobeleid. De afdelingen Belastingen en Armoedebestrijding van de gemeente Amsterdam hebben in de afgelopen periode gezamenlijk een succesvolle nieuwe werkwijze ontwikkeld om te voorkomen dat Amsterdammers in de schulden komen. Zo toetst de gemeente voor uitkeringsgerechtigden automatisch of ze in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentebelastingen, zonder dat ze daar een verzoek voor hoeven in te dienen. Daarnaast speelt Belastingen een belangrijke rol bij de aanpak Vroegsignalering, waarbij Amsterdammers die beginnende betalingsachterstanden oplopen al in een vroeg stadium worden benaderd met mogelijkheden voor hulp om te voorkomen dat de betalingsachterstanden oplopen tot (problematische) schulden.

Wethouder Victor Everhardt (Belastingen): "Het wegnemen van zorgen en het voorkomen van betalingsproblemen voor kwetsbare Amsterdammers zijn van groot belang. Daarom hebben we bij Belastingen de afgelopen jaren hier veel aandacht aan gegeven en werken we nauw samen met collega's bij de afdeling Armoedebestrijding. In 2020 hebben 1.195 Amsterdammers dankzij goede onderlinge gegevensuitwisseling automatisch kwijtschelding gekregen."

De deelnemers van de schuldeiserscoalitie innen vooral vaste lasten zoals huur, hypotheek, internet, energie, water en verzekeringen. De coalitiepartners werken onderling samen om klanten die door omstandigheden slecht of helemaal niet kunnen betalen, proactief te helpen. Daarvoor heeft de coalitie een 'ethisch manifest' opgesteld met tien uitgangspunten over hoe ze met hun klanten omgaan.

Daarnaast wisselen deelnemende partijen kennis uit om een gezond betaalgedrag bij klanten te bevorderen. Voorzitter van de schuldeiserscoalitie Martin Neef is verheugd met de gemeente Amsterdam en de gemeente Rotterdam als nieuwe publieke partners. "Het is voor ons heel interessant om kennis en best practices uit te wisselen over succesvolle activiteiten om betalingsachterstanden en schulden te voorkomen. Publieke partners verbreden deze kennis, zodat we nog meer stappen kunnen zetten op het gebied van sociaal incasseren."

¹ Huidige deelnemers aan de Schuldeiserscoalitie zijn: a.s.r., Achmea, Aegon, BNP Paribas, bol.com, Brabant Water, CZ, Eigen Haard, Elbuco, Essent, Greenchoice, KPN, Menzis, Nationale-Nederlanden, NHG, Obvion, Rabobank, Rochdale, T-mobile, Vattenfall, VodafoneZiggo en Ymere.