AMSTERDAM - Amsterdam voert per 1 januari 2024 de tijdelijke crisismaatregel herijking grondprijzen in. Ontwikkelende partijen kunnen de gemeente Amsterdam verzoeken om eerder afgesproken grondprijzen in contracten opnieuw tegen het licht te houden. Dit kan leiden tot lagere grondprijzen. De tijdelijke crisismaatregel geeft ontwikkelende partijen een stimulans om door te blijven bouwen.


Wethouder Van Dantzig (Grondzaken en Woningbouw): “Het hebben van een dak boven je hoofd is één van de belangrijkste zorgen van Amsterdammers. Het raakt ieders bestaanszekerheid en vooral jonge mensen zijn de dupe.Tegelijkertijd zien we dat de markt voor ontwikkelende partijen in een paar jaar tijd compleet is omgeslagen. De enkele jaren eerder gemaakte grondprijsafspraken doen geen recht aan de huidige moeilijke economische marktomstandigheden. Door de grondprijzen opnieuw tegen het licht te houden, komen we marktpartijen tegemoet. We hopen vergevorderde bouwprojecten hiermee nét dat zetje te geven om door te kunnen bouwen.”

Aanleiding tijdelijke crisismaatregel


Stijgende bouwkosten en hogere rentes, gecombineerd met onzekerheid over landelijk beleid rond middenhuur remmen de bouw van woningen sterk af. Dat werd eerder al zichtbaar in het woningbouwcijfer over de eerste helft van 2023, dat met 2.355 woningen flink achterbleef op de ambitie. Normaal gesproken worden grondprijzen één keer afgesproken om ontwikkelende partijen duidelijkheid te bieden in de ontwikkeling van bouwplannen. Om de bouwproductie in deze economische lastige tijden te stimuleren, wijkt de gemeente Amsterdam hier tijdelijk vanaf. Ontwikkelende partijen kunnen in 2024 eenmalig verzoeken tot herijking van de overeengekomen grondprijs, zodat dit leidt tot een actueel marktconform niveau van de grondprijzen van woningen en commercieel vastgoed. Dit is gunstig voor de ontwikkelende partij omdat dit kan leiden tot lagere grondprijzen.

Het aanbod is geldig voor overeenkomsten uit transformatieprojecten, tenders of 1-op-1-uitgiftes (exclusiviteitsovereenkomsten), waarbij de overeenkomst vóór 1 januari 2024 is afgesloten en de erfpachtaanbieding nog niet is geaccepteerd. Ook moet het bouwplan vergevorderd zijn met minimaal een goedgekeurd voorlopig ontwerp. Voor tenderprocedures gelden strengere regels, want er mag geen sprake zijn van ‘wezenlijke wijziging’ van de tenderopdracht. De verlaging van de grondwaarde moet onder een specifiek maximum blijven.