AMSTERDAM - In het herdenkingsjaar 2023 besteedt Amsterdam opnieuw extra aandacht aan het slavernijverleden. Het is dan 150 jaar geleden dat de slavernij in Suriname werd afgeschaft en 160 jaar in het Caribisch gebied. Amsterdammers en organisaties kunnen vanaf vandaag subsidie aanvragen om hun eigen activiteit te organiseren gedurende het herdenkingsjaar. Met de extra subsidie kunnen mensen en organisaties inspirerende activiteiten vanuit hun eigen perspectieven organiseren.


Amsterdam speelde een grote rol in de slavenhandel en de slavernij en werkt al langer aan erkenning van die rol, zoals met de excuses in 2021 en de oprichting van het Nationale Slavernijmuseum. De maatschappelijke behoefte aan een museum over het slavernijverleden is groot. Er is behoefte aan erkenning van en informatie over deze gedeelde geschiedenis. Maar ook om verder te bouwen aan een gezamenlijke toekomst.
Volgend jaar is het 160 jaar geleden dat de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied formeel werd afgeschaft. Omdat mensen in Suriname nog tien jaar gedwongen werden door te werken op de plantages, is de daadwerkelijke afschaffing in Suriname pas 150 jaar geleden.

Wethouder Touria Meliani (Inclusie en Antidiscriminatiebeleid): "Blijvende aandacht is noodzakelijk, zeker omdat nazaten van tot slaafgemaakten nog altijd te maken hebben met de doorwerking van de slavernij in de vorm van vooroordelen en racisme. Ook is er een grote groep binnen de nieuwe generatie die zich juist wil losmaken hiervan en de toegenomen aandacht voor het slavernijverleden gebruikt om hun eigen perspectief en verhaal te vertellen. Daarom besteden we in het herdenkingsjaar 2023 extra aandacht aan het slavernijverleden, voor ontmoetingen, meer kennis en begrip, nieuwe invalshoeken en verbinding tussen verschillende groepen Amsterdammers. Zo creëren we meer kennis over onderbelichte perspectieven van het slavernijverleden en bieden we een ruimte aan jong en oud, gevestigde en nieuwe ideeën."

Subsidies

De gemeente stelt twee soorten subsidies beschikbaar. Voor laagdrempelige en kleinschalige activiteiten kunnen individuen en kleine organisaties een aanvraag doen tot maximaal 5000 euro. Grotere organisaties zoals culturele instellingen kunnen een aanvraag doen voor een subsidie tot maximaal 25.000 euro. Het gaat daarbij om grote, stadsbrede activiteiten. De focus van het herdenkingsjaar ligt op het trans-Atlantische slavernijverleden (Suriname en het Caribisch gebied), maar er is ook ruimte voor activiteiten gericht op het slavernijverleden in Azië.

Amsterdammers met een goed idee kunnen alle informatie, voorwaarden en een stappenplan om een aanvraag te doen, vinden op www.amsterdam.nl/slavernijverleden

.