AMSTERDAM - Op 1 juli stelt Amsterdam de openbare inschrijving voor de verkenning van een nationale museale voorziening ter herdenking van het slavernijverleden van Nederland open. Plannen en voorstellen daartoe kunnen tot 1 oktober 2018 worden ingediend. Een beoordelingscommissie onder leiding van Kathleen Ferrier beoordeelt de inzendingen en zal met de inzenders van de meest kansrijke ideeën het gesprek aangaan. Op 15 juli organiseert de gemeente Amsterdam een informatiebijeenkomst waarbij meer informatie over de inschrijving wordt verstrekt en de beoordelingscommissie wordt voorgesteld.

Rutger Groot Wassink, wethouder diversiteit: “Het is de hoogste tijd voor een museum of een andere goede voorziening dat het verhaal vertelt van voor, tijdens en ná de slavernij. Het is belangrijk dat we stil staan bij deze gitzwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis en verbeelden hoe dit van invloed was en is op onze samenleving. De vorige gemeenteraad heeft het initiatief hiertoe genomen. Ik vind het een eer om samen met mijn collega wethouder Meliani van Kunst en Cultuur hier gevolg aan te kunnen geven en ik roep iedereen op om mee te denken over hoe dit het beste kan worden aangepakt.

Het museum of ander initiatief zal niet alleen de verhalen uit het verleden vertellen. Tegelijkertijd moet het bijdragen aan de ontwikkeling van de samenleving. Amsterdam wil ruimte bieden voor gesprekken en educatie over slavernij en hedendaagse onderwerpen rondom racisme.

De openbare inschrijving sluit op 1 oktober. De beoordelingscommissie zal de plannen beoordelen en een juryrapport en eindadvies opstellen. Dat advies wordt aan het college van burgemeester en wethouders voorgelegd. De gemeente hoopt dat de start van de realisatie van het museum of ander initiatief in 2020 kan plaatsvinden.