AMSTERDAM - Het college van Amsterdam heeft besloten beurzen uit te keren aan startende en herintredende leraren om de overstap naar een carrière in het Amsterdamse onderwijs makkelijker en aantrekkelijker te maken. In totaal is hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar.

Amsterdam zet stevig in om het lerarentekort aan te pakken. Het beschikbaar stellen van beurzen is een extra investering die de stad doet om de financiële drempels voor (her)intreding in het onderwijs weg te nemen en meer leraren aan te stad te verbinden. Andere maatregelen die het college onder meer heeft genomen zijn het vergoeden van reiskosten, herverdelen van parkeerplekken voor scholen en beschikbaar stellen van 100 woningen voor startende leraren.

Wethouder Simone Kukenheim: “Voldoende leraren voor de klas is een van onze hoogste prioriteiten. Met de financiële tegemoetkoming wil ik studenten, herintreders en zij-instromer extra stimuleren voor het Amsterdamse onderwijs te kiezen. Met name voor herintreders en zij-instromers is de financiële drempel vaak te hoog om ook echt de stap te nemen het onderwijs in te gaan. Ik hoop met deze beurzen die drempel weg te nemen.” Beurzen voor studenten, herintreders en zij-instromers

Voor aanstaande leraren zijn er vier verschillende regelingen, waarbij een aantal ook onderling te combineren is. De regelingen gelden in ieder geval voor 2018 en 2019 en zijn:

  • Collegegeldbeurs: om studenten die tijdens hun studie al kiezen voor het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor de gemaakte studiekosten tot maximaal €5000;
  • Terugkeerbeurs: om bevoegden die terugkeren naar het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor kosten en/of inkomstenderving tot maximaal €3000;
  • Studieverlofbeurs: om zij-instromers die instappen in het Amsterdamse onderwijs te compenseren voor studiekosten en/of inkomstenderving tot maximaal €3000;
  • Aanvullende zij-instroombeurs: om scholen tegemoet te komen in de kosten voor het begeleiden van zij-instromers waar de landelijke zij-instroombeurs niet dekkend is tot maximaal €3000 per zij-instromer.

De beurzen kunnen vanaf 1 juni 2018 aangevraagd worden en gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2018 (met uitzondering van de Collegegeldbeurs). Meer informatie volgt via http://www.amsterdam.nl/leraarworden