AMSTERDAM - Amsterdam staat er goed voor. De werkloosheid is laag, met de economie gaat het goed en ook met de veiligheid gaat het de goede kant op. De criminaliteit is namelijk al jaren aan het dalen. In de politie-eenheid Amsterdam daalde het aantal misdrijven van ruim 103.000 in 2015 naar 88.332 in 2018. Toch staan we ook nog voor grote uitdagingen...

Geweldsmisdrijven
Het aantal geweldsmisdrijven daalde het afgelopen jaar met 5% naar 7.383.

Woninginbraken
Er is minder ingebroken in woningen. Het aantal inbraken daalde met 21% naar 4.192.

Zakkenrollen
Er werden 20% minder mensen gerold. In stadsdeel Centrum, waar veel bezoekers en toeristen zijn, zelfs 25% minder.

Straatroven
Het aantal straatroven steeg juist met 5%. Maar dat is wel nog steeds 42% minder dan 5 jaar geleden.

Overvallen
Ook zijn er vorig jaar meer overvallen geweest. Het aantal overvallen op woningen daalde in 2018, maar er werden meer ondernemers overvallen. Vooral maaltijdbezorgers zijn vaker slachtoffer van een overval. 42% van de zaken werd vorig jaar opgehelderd.

Plofkraken
Sinds begin oktober vonden er in Amsterdam 12 plofkraken plaats. Die hebben een enorme impact op bewoners en winkeliers. De politie zet een speciaal team in voor plofkraken.

Geweldsdoden
Er zijn in 2018 weer minder mensen door geweld om het leven gekomen, maar de impact op de buurt en de samenleving is altijd bijzonder groot. Er zijn vorig jaar 14 geweldsdoden geregistreerd. Daarvan zijn er 4 als liquidatie bestempeld, dus als een afrekening in het criminele milieu.

Hardnekkige problemen
Door de daling van het aantal misdrijven mogen we dus wel concluderen dat Amsterdam veiliger is geworden. Maar een aantal problemen blijven hardnekkig en moeilijk op te lossen. Huiselijk geweld neemt toe en Amsterdammers voelen zich vaker gediscrimineerd. Het probleem van de georganiseerde misdaad lijkt complexer en groter te worden. Criminelen opereren op een internationale schaal, ondermijnen de stad, bedreigen journalisten en rekruteren jongeren.

De politie heeft niet genoeg capaciteit om deze problemen goed aan te kunnen pakken. De krapte in de bezetting heeft ook gevolgen voor de inzet van handhavers op straat. De driehoek blijft daarom pleiten voor meer agenten in Amsterdam.