AMSTERDAM - Vandaag heeft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer & Vervoer) tijdens het festival WeMakeThe.City het programma Smart Mobility gelanceerd. Dit programma heeft als doel ruimte te creëren in de stad en de leefbaarheid te verbeteren door slim gebruik te maken van mobiliteit.

Wethouder Dijksma: “Een auto in Amsterdam staat gemiddeld 23 uur per dag stil. De ruimte die deze auto’s innemen kan veel beter benut worden. Daarom moeten we overstappen van bezit naar gebruik. Door slim om te gaan met vervoer kan mobiliteit in de stad een stuk schoner en efficiënter. Tegelijkertijd komt er ruimte vrij op straat voor voetgangers, fietsers en groen.’’

Door hen betaalbare en handige alternatieven aan te bieden moet het voor Amsterdammers mogelijk worden schoner en slimmer te reizen. Een voorbeeld is de komst van eBuurthubs op 15 tot 20 plekken in de stad in de komende jaren. eBuurthubs zijn fysieke plekken in de stad waar verschillende vormen van elektrische deelmobiliteit bij elkaar worden aangeboden, zoals deelfietsen en deelauto’s.

Ook is de gemeente afgelopen zomer gestart met verschillende reisproeven waarbij ze werknemers, bewoners en publieke professionals (o.a. leraren, verpleegkundigen, kinderleidsters) helpt om op een slimme manier te reizen. De uitkomsten van de proeven worden gebruikt voor nieuw beleid rondom (deel)mobiliteit. Na een reisproef waarbij Amsterdammers hun auto twee maanden inleverden in ruil voor reiskrediet, heeft ongeveer 30% van de deelnemers gekozen om definitief zijn auto weg te doen.

De komende periode wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor een parkeervergunning voor deelauto’s die in alle G5-steden gebruikt kan worden.

Data Delen
Het delen van data voor inzichten in drukte en gebruik is een belangrijk onderdeel van het programma Smart Mobility. Zo wordt de verkeerscentrale Amsterdam komende jaren verder ontwikkeld en uitgebreid om verschillende verkeerstromen zoals fiets, auto en taxi beter te kunnen managen. Deze samenwerking gebeurt zowel met private en publieke partijen als met andere overheden.

Het programma Smart Mobility 2019 – 2025 wordt behandeld tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 4 juli. Het programma is te downloaden op amsterdam.nl/smartmobility.