De gemeente Amsterdam start met een pilot waarbij recent afgestudeerde academici met interesse in het onderwijs, een half jaar lang ervaring kunnen opdoen binnen een vmbo school als ‘co-docent’. Co-docenten ondersteunen onderwijsinstellingen en de leraren binnen en buiten de klas. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om cursussen te volgen die relevant zijn voor het lesgeven in een diverse stad als Amsterdam.

Met de pilot krijgen jonge academici de kans om het vmbo-onderwijs te leren kennen, werkervaring op te doen en tegelijkertijd de huidige leraren te ontlasten. Het doel van de pilot is het aantrekken van academisch opgeleide, jonge leraren in het vmbo-onderwijs. De scholen bieden de co-docent desgewenst begeleiding in het behalen van een bevoegdheid en perspectief op een baan.

Subsidieregeling

De pilot is een vervolg op een eerdere pilot voor co-docenten in de stad. In overleg met de scholen is besloten om de omvang van de pilot dit jaar te verdubbelen en alleen in te zetten voor jonge academici. Amsterdam financiert de pilot door middel van een subsidieregeling. Scholen die co-docenten willen aantrekken, kunnen hiervoor een bijdrage aanvragen. Per docent is er een subsidie beschikbaar van € 4.125 voor de periode van 6 maanden. De totale pilot heeft een looptijd van een jaar, waarna de gemeente bekijkt of deze werkwijze concreet heeft bijgedragen aan het aantrekken van meer academisch opgeleide docenten in het vmbo.