AMSTERDAM- Vandaag begint Amsterdam met het nationale PrEP (pre-expositie profylaxe) programma, waarmee hiv-infecties worden voorkomen door gebruik van hiv-remmers. PrEP is bedoeld voor mensen die geen hiv hebben maar wel een verhoogd risico lopen. Met deze preventiemethode worden niet alleen individuen beschermd, maar wordt ook verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Wethouder Simone Kukenheim (zorg): “Ons doel is nul nieuwe hiv-infecties in Amsterdam. Het PrEP-programma is daarvoor een belangrijk instrument omdat we hiermee mensen beschermen nog voordat ze geïnfecteerd raken. Door in te zetten op preventie in combinatie met andere interventies kan de hiv-epidemie verder worden ingeperkt.”

In het nationale PrEP-programma, dat in juni werd aangekondigd door het ministerie van VWS, is afgesproken dat de GGD de medische zorg rond PrEP kosteloos zal verstrekken. Daarnaast zal een groot deel van de kosten van de PrEP-tabletten worden gedekt door een subsidie van het Rijk. Ook betalen deelnemers een eigen bijdrage van 7,50 euro per maand. Amsterdammers die van het nationale PrEP-programma gebruik willen maken, kunnen zich daarvoor vanaf vandaag aanmelden via de website van de GGD Amsterdam. Vanaf 15 september vinden er startconsulten plaats.

Het programma heeft ruimte voor bijna 2200 Amsterdammers. Hiervan zijn al ruim 500 plekken gereserveerd voor Amsterdammers die op dit moment al PrEP gebruiken via de GGD, en bijvoorbeeld zelf hun PrEP-medicatie financieren en hierbij sinds de zomer van 2017 medisch begeleid worden door de GGD Amsterdam.

De verwachting is dan ook dat de 2200 beschikbare plekken onvoldoende zullen zijn. Wethouder Kukenheim: “Mijn zorg is dat we te weinig plekken hebben om structureel nieuwe infecties te kunnen voorkomen. Ik zal daarom bij het ministerie van VWS aandringen op een uitbreiding van het aantal plekken.”

Transgenders en mannen die seks hebben met mannen komen in aanmerking voor PrEP. Gezien de beperkte capaciteit van het programma geeft de GGD voor de invulling van de overige circa 1700 plekken nu prioriteit aan personen uit deze groepen die jonger dan 25 jaar zijn, personen die geen zorgverzekering hebben of personen met een recente migratie vanuit een niet-westers land. Andere groepen wordt in eerste instantie gevraagd om met de huisarts in gesprek te gaan over het voorschrijven van PrEP en het verlenen van PrEP-zorg.

Startconsulten

De GGD Amsterdam zet zich in voor een goede en efficiënte uitvoering van het nationale PrEPprogramma. De verwachting is dat de komende maanden tussen de 50 en 100 mensen per week ingepland kunnen worden voor een zogenaamd intake-consult. Tijdens dit consult verstrekt de GGD informatie en wordt bepaald of iemand voldoet aan de criteria om PrEP te gaan gebruiken. Ook worden er nierfunctie-, hiv- en soa-testen afgenomen. Bij een goede indicatie en een negatieve hiv-test uitslag wordt de PrEP direct verstrekt.

Achtergrondinformatie

Al sinds 2015 doet de GGD Amsterdam onderzoek naar de toepasbaarheid van PrEP voor hivpreventie. Omdat er destijds nog geen sprake was van een nationaal programma, is de GGD in de zomer van 2017 gestart met het geven van medische begeleiding aan gebruikers van PrEP die zelf hun PrEP-medicatie financierden. PrEP is naast de al bestaande interventies een goed instrument om nieuwe hiv-infecties te voorkomen.