AMSTERDAM - Amsterdam krijgt een nieuw eiland van 80 hectare in het IJmeer. Het college van B en W heeft op 7 maart ingestemd met het landmaakbesluit voor het eerste deel van Middeneiland, dat de aanleg van het eiland mogelijk maakt. Op deze 80 hectare worden tussen 2021 en 2026 minimaal 600 woningen per jaar gebouwd. De aanleg gebeurt in fasen.  

Middeneiland is onderdeel van de ontwikkeling van IJburg fase II, waar ook Centrumeiland en het toekomstige Buiteneiland onderdeel van zijn. Samen vormen zij een van de grootste nieuwbouwlocaties uit Koers 2025. Wethouder Grondzaken, Eric van der Burg: “De stad groeit en heeft woningen nodig voor Amsterdammers die een nieuwe woning zoeken en voor mensen van buiten de stad. Met het opspuiten van Middeneiland breiden we de stad uit. Het wordt een prachtig stuk Amsterdam waar wonen, bewegen en natuur voorop staan.”

Land-maken
Het feitelijke land-maken start half 2018 en gebeurt via de ‘pannenkoekmethode’. Hierbij worden lagen zand op elkaar gespoten tot het eiland klaar is. Die grond moet vervolgens een paar jaar inklinken voordat de eerste woningen vanaf 2021 gebouwd worden.

Als onderdeel van de eerste fase van Middeneiland wordt ook al natuur aangelegd die later onderdeel wordt van de tweede fase van Middeneiland. Op die manier is tegelijk met de eerste bewoners al groen aanwezig. Op het eiland komt ook het definitieve stadsstrand.

Opmaat naar stedenbouwkundig plan
Met dit collegebesluit gaat de gemeente de komende periode in gesprek met omwonenden en belanghebbenden om de wensen en behoeften in kaart te brengen en tot een goed stedenbouwkundig plan voor Middeneiland te komen. Het  stedenbouwkundig plan wordt naar verwachting in 2018 aangeboden aan het college voor verdere besluitvorming. Het eiland krijgt uiteindelijk een totale oppervlakte van 150 hectare met daarop ruim 6.000 woningen. Op een later moment wordt het besluit voor het landmaken van de resterende hectaren genomen.