AMSTERDAM - De GGD Amsterdam start maandag 25 juli met het vaccineren tegen monkeypox. De door het ministerie beschikbare gestelde vaccins zijn bedoeld voor specifieke risiciogroepen. Dat zijn de mensen met de grootste kans op monkeypox. Op die manier wordt de uitbraak van het virus het snelst beperkt.


Donderdag 7 jl. heeft de GGD Amsterdam de opdracht gekregen van de minister van VWS voor de vaccinatie tegen monkeypox. Er is sindsdien hard gewerkt om zo snel mogelijk te kunnen starten. Wethouder Shula Rijxman (Publieke gezondheid): "Ik ben blij dat we nu snel aan de slag kunnen met het vaccineren tegen monkeypox. De gemeenschap vraagt hier ook om. Monkeypox kan een bijzonder vervelende ziekte zijn. Het is dus belangrijk om de groep mensen die de grootste kans loopt te beschermen."

Met de vaccins die Amsterdam krijgt kunnen ca. 10.500 personen volledig gevaccineerd worden: een vaccinatie is volledig na toediening van twee vaccins. Maandag 25 juli krijgen de eerste 50 personen een vaccinatie. In de dagen erna wordt dit uitgebreid naar circa 100 personen per dag, 7 dagen in de week. De opgedane ervaringen worden benut voor verdere uitbreiding van de capaciteit.

Wie gaan we vaccineren?

De selectiecriteria voor wie in aanmerking komt voor het vaccin zijn geformuleerd door het ministerie van VWS en het RIVM. De GGD gebruikt hun eigen databestand om uitnodigingen te versturen aan de mensen die bij hen bekend zijn. Zo worden de personen bereikt die de grootste kans op besmetting lopen. Het gaat dan om:

  1. Iedereen die geregistreerd is bij het Centrum voor Seksuele Gezondheid of bij de huisarts als Prepgebruiker of die hiervoor op de wachtlijst staan.
  2. Daarna zijn de personen die leven met hiv en geregistreerd zijn en een grotere kans lopen op monkeypox aan de beurt.
  3. Vervolgens krijgen personen die bekend zijn op de soapoli een uitnodiging voor een vaccinatie.

Persoonlijke uitnodiging voor vaccinatie

Iedereen die in aanmerking komt voor een vaccinatie ontvangt een persoonlijke uitnodiging van GGD Amsterdam. De eerste uitnodigingen worden vandaag verzonden. Zonder persoonlijke uitnodiging komen mensen op dit moment niet in aanmerking voor een vaccinatie.

Meer informatie

Zie www.ggd.amsterdam.nl/monkeypox voor meer informatie en de laatste updates.