AMSTERDAM - Op 8 maart start de gemeente Amsterdam met een campagne tegen seksuele intimidatie in de stad. De campagne 'Stop seksuele intimidatie' duurt een week en doet een appel op Amsterdammers om seksuele intimidatie tegen vrouwen een halt toe te roepen. Het is het startsein van een breder offensief tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld dat het college van B en W dit voorjaar presenteert. De campagne gaat van start op internationale vrouwendag, de dag waarop gelijke rechten, vrijheid en zelfbeschikking van vrouwen in de schijnwerpers staan.

Burgemeester Femke Halsema: "Meisjes en vrouwen krijgen steeds meer kansen. Tegelijk staat hun zelfbeschikking onder grote druk, en heeft of krijgt het merendeel van meisjes en vrouwen te maken met (seksuele) intimidatie en zelfs geweld." Uit vandaag gepubliceerd onderzoek van de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) blijkt dat 72 procent van de Amsterdamse meisjes en vrouwen tussen de 15 en 34 jaar in de afgelopen 12 maanden werd geconfronteerd met intimidatie op straat. Halsema: "We moeten de verworvenheden op het gebied van zelfbeschikking van meisjes en vrouwen behouden en verdedigen. Voor vrouwenhaat, intimidatie en seksisme is er in Amsterdam geen plaats. Dat maakt deze campagne duidelijk."

Als onderdeel van het offensief tegen seksuele intimidatie en seksueel geweld komt er dit jaar een inloophuis waar slachtoffers van seksueel geweld onder een dak psychische, medische en strafrechtelijke hulp en informatie kunnen krijgen. Daarnaast wordt ROSA uitgebreid: een persoonsgerichte aanpak waarin stadsdeel, politie en zorgpartijen nauw samenwerken voor meisjes en jonge vrouwen met complexe problematiek in kwetsbare omstandigheden.