AMSTERDAM - Op de arbeidsmarkt worden jongeren het hardst geraakt door de coronacrisis. Veel van hen zijn hun werk al kwijtgeraakt en na de zomer meldt zich weer een grote groep schoolverlaters op de krappe arbeidsmarkt. Om te voorkomen dat zij massaal in de bijstand terecht komen, komt de gemeente Amsterdam met een Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid. De nadruk ligt daarbij op intensieve, persoonlijke begeleiding, zodat deze jongeren hun startpositie versterken, terug naar school gaan of doorstromen naar sectoren waar wel werk is. Het doel is dat niemand werkloos aan de kant blijft zitten.


Rutger Groot Wassink, wethouder Sociale Zaken: “Jongeren zijn op de arbeidsmarkt kwetsbaar: ze raken sneller hun werk kwijt door flex- of tijdelijke contracten, komen door beperkte werkervaring vaak niet in aanmerking voor WW en hebben jaren nodig om een slechte start recht te trekken. We moeten voorkomen dat ze hun loopbaan beginnen met een gat op hun cv.”

De Crisisaanpak Jeugdwerkloosheid is gebaseerd op de Aanpak Jeugdwerkloosheid 2015-2018, waarvan een aantal activiteiten erg succesvol zijn gebleken. De crisisaanpak bestaat uit:
 snelle bemiddeling van jongeren met een korte afstand tot de arbeidsmarkt,
 de inzet van jobhunters die actief werkgevers benaderen,
 intensieve, persoonlijke begeleiding naar werk in sectoren waar wel vraag is naar personeel, zoals zorg, distributie en logistiek,
 voorbereiding op werk voor jongeren voor wie niet direct passend werk beschikbaar is, bijvoorbeeld door het opdoen van werkervaring in de vorm van stages of door verder te leren,
 het wegnemen van belemmeringen zoals begeleiding en hulp bij schulden of stress.

Cijfers
Onder jongeren stijgt de werkloosheid momenteel het snelst: in april alleen al gingen meer dan honderdduizend banen voor jongeren verloren. In Amsterdam hebben zich vanaf het moment dat de coronamaatregelen van kracht zijn, ruim 2.000 jongeren tot en met 27 jaar gemeld voor een bijstandsuitkering. Ook stromen sinds de coronacrisis minder jongeren uit de bijstand. Van het aantal lopende WW-uitkeringen in Amsterdam gaat in mei 17% naar jongeren onder de 27 jaar.

Jeugdwerkloosheid is uiteraard niet alleen een Amsterdams probleem. Naast de Amsterdamse aanpak, pleit wethouder Groot Wassink voor een landelijke aanpak inclusief aanvullende financiering