AMSTERDAM - De snelle digitalisering van de samenleving vraagt om bewustwording over het omgaan met digitale gegevens. Al die data is een unieke bron van informatie. Informatie die vaak persoonlijke of gevoelige gegevens van burgers bevat. Hoe beschermen we deze gegevens? De gemeente Amsterdam sluit zich daarom als eerste gemeente in Nederland aan bij PublicSpaces: een unieke coalitie van publieke organisaties die werken aan een internet waar publieke waarden en digitale rechten voorop staan.

Wethouder Shula Rijxman (ICT en Digitale Stad): "De samenleving digitaliseert in rap tempo. Dit biedt kansen, maar het betekent ook dat we oog moeten hebben voor digitale privacy. Bij data gaat het vaak over persoonlijke informatie van burgers. Als gemeente moeten we ons dan ook bewust zijn van de manier waarop wordt omgegaan met data en technologie. Het uitgangspunt daarbij is dat Amsterdammers zich onbespied in de openbare ruimte moeten kunnen bewegen, eigenaar zijn van hun (persoons)gegevens en daar zeggenschap over hebben. Door aan te sluiten bij PublicSpaces zetten we als gemeente een volgende stap in onze aanpak op de digitale stad, waarin publieke waarden zoals open, verantwoordelijke en transparante technologie centraal staan."

PublicSpaces

PublicSpaces is een samenwerking van publieke organisaties waaronder; CineKid, OBA, Waag Futurelab en het Eye die werken aan een internet waar publieke waarden voorop staan. Het biedt tegenwicht aan de afhankelijkheid van big tech in het publieke domein. Deze waarden gaan centraal staan in het eigen beleid en de samenwerkingen die de gemeente in de toekomst aangaat. Bijvoorbeeld hoe we als gemeente omgaan met het gebruik van camerabeelden in de openbare ruimte. Of hoe we met nieuwe technologieën zoals metaverse, die een virtuele 3D wereld mogelijk maakt, omgaan. Door samen te werken met deze organisaties kunnen er alternatieve platforms en tools op de kaart gezet worden.


Mastodon

Deze waarden krijgen direct vorm in een nieuwe server van de gemeente Amsterdam. Zo kunnen Amsterdammers, en de rest van de wereld, vanaf nu naast de website en andere social media ook via Mastodon het nieuws van de stad volgen. Dit is een privacy verantwoord alternatief voor Twitter. Dat betekent dat het nieuws van de stad via sociale media te volgen is zonder afhankelijk te zijn van Facebook, Twitter of Instagram. We vergroten daarmee de privacy en autonomie van de burger om zelf te kiezen hoe nieuws van de gemeente gevolgd wordt.