AMSTERDAM - Amsterdam en het ministerie van Justitie &Veiligheid starten op 1 maart 2019 met de pilot Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV). Eind vorig jaar werd bekend dat Amsterdam één van de vijf beoogde gemeenten is voor de pilot waarin ongedocumenteerden worden opgevangen. De staatssecretaris heeft de afgelopen tijd met de vijf gemeenten apart afspraken gemaakt over de verschillende pilots. Met Amsterdam is het eerste convenant gesloten. Eind maart worden de definitieve convenanten tussen het Rijk en de pilotgemeenten getekend.

In Amsterdam staat het Uitvoeringsplan ongedocumenteerden centraal bij het opzetten van de pilot LVV. Hierin staat dat Amsterdam 500 ongedocumenteerden voor maximaal anderhalf jaar opvangt. Met de staatssecretaris is afgesproken dat de opvang van 360 ongedocumenteerden in de pilot LVV plaatsvindt. Amsterdam realiseert de resterende plekken. Gedurende de opvangperiode staat het werken aan perspectief centraal. Rutger Groot Wassink, wethouder Vluchtelingen en Ongedocumenteerden: “Het sluiten van een convenant met de staatssecretaris is een belangrijke doorbraak in de jarenlang slepende discussie over de opvang van ongedocumenteerden. Ongedocumenteerden leven meestal in de marge met weinig tot geen zicht op verbetering van hun situatie. Uit onderzoek blijkt dat een stabiele leefomgeving, begeleiding en activering essentiële onderdelen zijn voor het vinden van een duurzame oplossing, legaal verblijf, terugkeer naar het land van herkomst of een derde land.1 In maximaal anderhalf jaar tijd werken wij samen met onze partners en de ongedocumenteerden aan perspectief.”

Ook een convenant voor Dublin claimanten
In aanvulling op het LVV convenant hebben Amsterdam en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) verklaard samen te werken om het proces van Dublin claimanten te verbeteren. Samen met de Dublin claimanten worden vervolgstappen onderzocht. De gemeente Amsterdam zal niet meewerken aan gedwongen uitzetting. Net als in de pilot LVV richten we ons op vrijwillige/ zelfstandige terugkeer. Door de samenwerking hopen we een betere situatie te bereiken voor Dublin claimanten dan in de huidige situatie het geval is.

Huisvesting
Op dit moment wordt de haalbaarheid van verschillende locaties voor opvang van ongedocumenteerden in de stad onderzocht. Het college heeft de voorkeur uitgesproken voor kleinschalige locaties van 50 á 80 personen. Het college streeft ernaar om 500 plekken beschikbaar te hebben op 1 juli 2019. Vanwege de omvang van de opgave om kleinschalige locaties te vinden kan het zijn dat eerst met een aantal grotere locaties gestart wordt.