AMSTERDAM - In het huidige coalitieakkoord staat dat het college van B en W tegen de groei van Schiphol is. Het college scherpt dit standpunt aan naar krimp en wil haar visie verder vormgeven met de gemeenteraad en alle belangrijke partners.

Samen met de luchthaven wil het college opkomen voor de belangen van omwonenden, werknemers, het klimaat en de volksgezondheid. Zo maakt het college zich hard voor het verminderen van de geluidsoverlast en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Wethouder Van Buren (Lucht- en Zeehaven): “De afgelopen periode is het denken over de toekomst van Schiphol veranderd. Bij ons en in de maatschappij, maar ook in de politiek en bij de luchthaven zelf. Wij vinden dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor omwonenden, klimaat en arbeidsomstandigheden.

In deze klimaatcrisis kunnen we niet stilzitten, en zijn daarom voorstander van krimp.

Met deze aangescherpte visie op Schiphol willen we als Amsterdam bijdragen aan een betere balans tussen leefbaarheid voor omwonenden en economie.”

Onze aangescherpte doelen ten aanzien van Schiphol zijn:

  1. Een gezonde, schone en veilige leefomgeving;

  2. Een ruimtelijk evenwichtige regio rondom Schiphol;

  3. Een nieuwe blik op internationale en multimodale bereikbaarheid;

  4. Verduurzaming van luchthaven en luchtvaart;

  5. Betere arbeidsomstandigheden en – voorwaarden.

Over de concrete invulling hiervan gaat het college de komende periode het gesprek aan met de gemeenteraad, Schiphol en alle andere betrokken partners. Het zal dan onder meer gaan over het schrappen van nachtvluchten, een verbod op privéjets, minder geluidsoverlast, schonere vliegtuigen, minder emissies, meer aandacht voor arbeidsomstandigheden. Het gesprek moet bijdragen aan een gezamenlijke en gedeelde visie op hoe Schiphol in de toekomst behalve economisch, ook duurzaam kan bijdragen aan de ontwikkeling van stad, regio en land.