AMSTERDAM - Vooruitlopend op de landelijke wetgeving geldt in Amsterdam vanaf 18 februari 2019 een scherpere energieprestatienorm (EPC) voor alle nieuwbouwwoningen. Die norm leidt ertoe dat nieuwe woningen moeten worden voorzien van nog betere isolatie en de duurzaamste technieken voor de opwek van energie. De scherpere normen leveren een bijdrage aan de ambitie van de gemeente om in 2030 55% CO2 te reduceren en in 2050 95%.

De EPC drukt uit hoeveel energie in een woning wordt gebruikt voor verwarming, warm water en ventilatie. Deze scherpere norm geldt voor alle vergunningaanvragen van nieuwbouwwoningen die vanaf 18 februari 2019 worden ingediend. Landelijk geldt er een norm van < 0,4, Amsterdam kiest er nu voor met gebruikmaking van de Crisis en Herstelwet de norm aan te scherpen tot < 0,2.

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid): “Voor verbetering van het klimaat is geen tijd te verliezen. Wij willen laten zien dat energieneutraal bouwen het nieuwe normaal is. Bovendien levert dit kwalitatief betere woningen op voor de nieuwe bewoners. Wij wachten daarom niet op landelijke wetgeving maar gaan per direct aangescherpte normen hanteren. Zo stoten we minder CO2 uit en levert Amsterdam een bijdrage aan het stoppen van de opwarming van de aarde.”

Amsterdam groeit jaarlijks fors en de gemeente wil de druk op de woningmarkt verlichten. Om die reden worden er tot 2025 52.500 woningen binnen de stadsgrenzen gebouwd. Om te voorkomen dat de CO2-uitstoot van de stad toeneemt door die extra gebouwen, bouwt de stad alleen nog aardgasvrij en zo energiezuinig mogelijk. Met de scherpe energienormen voor nieuwbouw behoort Amsterdam op dit gebied tot de koplopers in Nederland.

Crisis- en herstelwet
De aangescherpte EPC norm van < 0.2 voor nieuwbouw van woningen in Amsterdam is mogelijk gemaakt met de inwerkingtreding van de 17e tranche van de Crisis- en Herstelwet en geldt vanaf 18 februari 2019.