AMSTERDAM - Van 15 tot en met 27 oktober kan iedereen hun expertise over hoe Amsterdam de klimaatdoelen kan bereiken, delen met het mini-burgerberaad. Amsterdam wil dat in 2030 55 procent minder CO₂ wordt uitgestoten dan in 1990. Met de huidige maatregelen is dat doel nog niet binnen bereik. Daarom vraagt de gemeente 100 Amsterdammers om in een mini-burgerberaad extra maatregelen te bedenken om de doelstellingen te halen. Het burgerberaad gaat tussen 1 en 16 november aan de slag met deze opgave.

De gemeente doet deze oproep om alle deelnemers te voorzien van begrijpelijke informatie over het klimaat en mogelijke maatregelen vanuit zoveel mogelijk perspectieven. Daarom vraagt de gemeente alle Amsterdammers om kennis en ideeën te delen over de opgave waar het mini-burgerberaad mee aan de slag gaat. Op die manier zijn de deelnemers zo goed mogelijk geïnformeerd om adviezen te kunnen geven.

Voorwaarden
Iedereen die kennis en informatie met het burgerberaad wil delen, worden gevraagd om input op maximaal twee A4-pagina's te delen met de gemeente en mag geen commercieel doel hebben. Input die voldoet aan de voorwaarden<1/> wordt ongefilterd geplaatst op www.amsterdam.nl/miniburgerberaad. De informatie is daarin te zien door deelnemers en volgers van het mini-burgerberaad en andere geïnteresseerden.

Mini-burgerberaad
Begin oktober viel bij 2.000 ingelote bewoners een uitnodiging van de gemeente in de brievenbus. Daarvan hebben 240 mensen zich aangemeld. Uiteindelijk kunnen 100 mensen deelnemen aan het burgerberaad. De deelnemers worden uitgenodigd om in november zes keer bij elkaar te komen. Eerst maken ze kennis met elkaar, dan worden ze intensief geïnformeerd over het onderwerp en daarna gaan ze in groepjes met elkaar in gesprek, om uiteindelijk besluiten te nemen. Alle bijeenkomsten staan onder leiding van een onafhankelijke gespreksleider en er zijn deskundigen op het gebied van duurzaamheid aanwezig. Als deelnemers daar behoefte aan hebben, kunnen zij ook andere deskundigen uitnodigen. Het wordt een mini-burgerberaad genoemd omdat het proces in een korte periode wordt doorlopen.

Besluitvorming
Alle adviezen worden tijdens het proces beoordeeld op haalbaarheid en betaalbaarheid. Uiteindelijk komt er uit het mini-burgerberaad een aantal maatregelen die aan het college van B en W worden voorgelegd. Het college heeft aangegeven de adviezen over te nemen en aan de gemeenteraad ter besluitvorming voor te leggen, als ze voldoen aan vooraf afgestemde randvoorwaarden. Naar verwachting vindt dit begin volgend jaar plaats.

<1/> Input moet worden aangeleverd in pdf en mag maximaal 2 pagina's (A4) lang zijn. Daarnaast mag ook een weblink naar een artikel of bijvoorbeeld een filmpje worden ingestuurd. Input mag geen commercieel doel hebben. Zie voor meer informatie www.amsterdam.nl/miniburgerberaad