AMSTERDAM - Begin juli start in Amsterdam een anti-discriminatie en -racismecampagne. De boodschap: in deze stad komen we voor elkaar op. De campagne wordt zichtbaar op grote schermen in de stad, via social media en via ambassadeurs.


Rutger Groot Wassink, wethouder Diversiteit: “De Black Lives Matter-demonstraties laten zien hoezeer het probleem van anti-zwart racisme leeft in Amsterdam, in Nederland en in de hele wereld. Ook is de stad onlangs een paar keer opgeschrokken van geweld tegen lhbtiq+ers. Dit is onacceptabel. Er is geen ruimte voor racisme en discriminatie in Amsterdam. Met deze campagne maken we een statement: we zijn met z’n allen verantwoordelijk. Dus: zie of hoor je iets wat echt niet kan? Kom op voor elkaar: zeg iets, grijp in! Wees geen zwijgende omstander. Daarmee doe je het slachtoffer alleen maar meer pijn.”

Start begin juli
De campagne was eerder aangekondigd, maar werd door corona uitgesteld, omdat een campagne in een verlaten publieke ruimte beperkt bereik heeft. Inmiddels start het openbare leven weer op en zijn racisme en discriminatie onderwerp van gesprek in de stad. Daarom is besloten de campagne zo spoedig mogelijk te lanceren. Vanaf begin juli is de campagne zichtbaar in de stad en op social media.

Stadsgesprekken over discriminatie en racisme
Een andere maatregel die de gemeente neemt is een inventarisatie van de vernoemingen van straten, pleinen, bruggen en standbeelden in de stad met een link naar het koloniale verleden. Ook vinden er onderzoeken plaats naar de beleving van slachtoffers van racisme, antisemitisme, moslimdiscriminatie en discriminatie tegen lhbtiq+ personen. Voor het eind van het jaar wordt de uitkomst van deze onderzoeken verwacht. De gemeente organiseert de komende periode ook brede stadsgesprekken over discriminatie en racisme in de stad. Deze zijn bedoeld om te luisteren naar ervaringen en te onderzoeken welke rol iedereen heeft in het tegengaan van discriminatie en racisme. Tot slot organiseert de gemeente gesprekken over wederzijds vertrouwen tussen de politie en jongeren.

Groot Wassink: “Amsterdammers laten ons weten dat zij willen vechten tegen discriminatie en uitsluiting, in welke vorm dan ook. We willen dat iedereen in deze veelkleurige stad zich vrij voelt om zichzelf te zijn en de kansen krijgt waar we allemaal recht op hebben. We moeten kennis van en respect voor elkaars beleving en geschiedenis hebben, elkaar ontmoeten, begrijpen en waarderen.”


Diversiteit en inclusie
Het college zet al langer in op anti-discriminatie, onder meer met mystery guest onderzoeken in het uitgaansleven, op de woningmarkt en bij stages in het bedrijfsleven. Ook lanceerde het college een brede aanpak arbeidsmarktdiscriminatie. De gemeente zet in op meer diversiteit binnen de eigen organisatie en een veilige, inclusieve en prettige werksfeer voor iedereen.