AMSTERDAM - Aanbieders van rondleidingen op de Wallen krijgen vanaf april dit jaar te maken met strengere regels. Als een gids een rondleiding geeft aan 5 mensen of meer, heeft hij een ontheffing nodig. Het besluit geldt voor alle rondleidingen met een gids, dus ook voor bijvoorbeeld fiets- en segwaytours. Rondleidingen met meer dan 20 personen zijn niet meer toegestaan. Het college van B en W voert de nieuwe regels in om overlast op de Wallen tegen te gaan.

Wethouder Udo Kock (Economie): “De Wallen zijn een druk stuk Amsterdam en per week passeren naar schatting zo’n 31.000 bezoekers in georganiseerd verband het Oudekerksplein. Om de Wallen leefbaar te houden voor Amsterdammers en andere bezoekers, moeten groepen niet te groot zijn en zich gedragen. Amsterdam zet extra handhaving in om te controleren of gidsen zich aan de nieuwe regels houden. Een boete is 190 euro voor een gids die illegaal tours aanbiedt en 950 euro als hij of zij dat in opdracht van een bedrijf doet. Daarnaast trekken we bij drie overtredingen de ontheffing in.”

Het aantal georganiseerde rondleidingen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Op de drukste momenten zoals elke dag tussen 11- en 12 uur in de ochtend komen 27 groepen in een uur langs het Oudekerksplein.

Verplichte regels

De rondleidingen moeten om uiterlijk 23.00 uur klaar zijn, de groepen mogen niet stilstaan op extra druktegevoelige plekken als op de bruggen van de Oudezijds Achterburgwal en ingangen van winkels tijdens openingstijden, sekswerkers fotograferen mag niet, en geluidsversterking is ook verboden. Ook moeten gidsen ervoor zorgen dat groepen met hun rug naar de sekswerkers staan. Daarnaast mag er niet geschreeuwd worden of lawaai gemaakt worden en alcohol- en drugsgebruik tijdens de tours is verboden. Voor de rondleiding begint wijst de gids de deelnemers erop respect te tonen voor bewoners, ondernemers en sekswerkers.

Amsterdam onderzoekt ook of het fiscaal en juridisch mogelijk is aan de deelnemers van rondleidingen een belasting op te leggen, de zogenaamde vermakelijkhedenretributie.

Van convenant op vrijwillige basis naar ontheffing

Sinds april vorig jaar werken aanbieders van rondleidingen aan het terugdringen van de overlast door het vrijwillig ondertekenen van een convenant met afspraken. Uit de evaluatie van het convenant blijkt nu dat de afspraken werken, maar dat niet genoeg aanbieders, slechts veertig procent meedoen aan deze vrijwillige werkwijze. Daardoor neemt de overlast wel iets maar niet voldoende af.