AMSTERDAM - Queer Amsterdam (QA), een nieuwe organisatie bestaande uit diverse groepen uit de lhbtiq+ gemeenschap en de Stichting Pride Amsterdam (SPA), die het evenement de afgelopen jaren organiseerde gaan samen het nieuwe evenement Queer & Pride Amsterdam 2023 organiseren. De stichting Andreas Cultuurfonds (ACF), dat de laatste jaren mede verantwoordelijk was voor culturele programmering tijdens de Pride, sluit zich als medeorganisator aan bij SPA.


Wethouder Touria Meliani (Inclusie en Antidiscriminatiebeleid): "Ik kijk uit naar Queer & Pride Amsterdam 2023. Het evenement staat symbool voor de open en tolerante stad die we willen zijn. We vieren de vrijheid om jezelf te kunnen zijn, te houden van wie je wilt houden maar strijden ook voor gelijke rechten voor de gehele regenbooggemeenschap. Waarbij aandacht wordt gevraagd voor de verschillende groepen die nog extra moeten strijden voor vertegenwoordiging, erkenning, emancipatie en veiligheid. Daarom ben ik ontzettend blij dat deze organisaties deze weg hebben afgelegd om tot een nieuwe samenwerking te komen. Ik hoop dat de inbreng en energie van alle organisaties samen het Queer & Pride Amsterdam nog meer een plek maakt waar alle mensen zich welkom voelen en zich herkennen. Ik wil alle organisaties enorm bedanken voor inzet."

Organisatoren


QA en SPA en zijn onafhankelijke organisaties maar werken complementair aan één evenement dat in totaal dertien dagen duren. De gemeente verstrekt komend jaar twee parapluvergunningen aan QA en aan SPA. Beide organisaties hebben hiermee een eigen verantwoordelijkheid voor hun begroting en vragen onafhankelijk van elkaar subsidie aan. ACF gaat in 2023 mee in de vergunningaanvraag en begroting van SPA en zal opnieuw een cultureel programma organiseren. De gemeente Amsterdam heeft als ondersteunende en faciliterende partij aan de voorbereiding deelgenomen.

De eerste week staat in het teken van anti-discriminatie en nationale en internationale solidariteit met gemarginaliseerde groepen uit de gemeenschap. Daarnaast worden de variaties aan queer- en transidentiteiten gevierd. Deze eerste week wordt georganiseerd door QA en begint op 22 juli met de manifestatie Pride Walk en duurt tot en met vrijdag 28 juli.
De tweede week, georganiseerd door SPA start op dinsdag 1 augustus en eindigt met de botenparade op zaterdag 5 augustus en het slotfeest op de Dam op 6 augustus. De tweede week zal naast aandacht voor emancipatie, cultuur en debat ook ruimte bieden aan viering en ontmoeting.

Aynouk Tan, voorzitter van Queer Amsterdam: "We zijn verheugd dat we Queer & Pride Amsterdam op onafhankelijke manier kunnen gaan organiseren. Dit akkoord was niet mogelijk geweest zonder de vele strijders die zich hebben uitgesproken tegen onrecht en uitsluiting. Wij danken jullie en kunnen niet wachten om onze stemmen luidkeels en in gezamenlijkheid te laten horen."

Frans van der Avert, voorzitter van het bestuur van Stichting Pride Amsterdam: 'Voor iedereen heeft Pride Amsterdam een eigen betekenis en invulling. Tegelijk bindt de strijd om te kunnen 'zijn wie je bent en houden van wie je wilt'. Stichting Pride Amsterdam gelooft dat om met het inhoudelijke programma nog verder te kunnen groeien, je ook moet kunnen delen. Daarom zijn wij blij dat we nu samen de ruimte kunnen geven aan Queer Amsterdam voor hun visie en programmering en tegelijkertijd al het goede van Pride Amsterdam behouden met het deel dat wij blijven organiseren.'

Siep de Haan, secretaris Andreas Cultuurfonds en initiatiefnemer/organisator van de eerste tien Pride edities: "De Pride is een inclusieve diamant die aan alle kanten schittert, en een voorbeeld in Europa. Ik ben blij dat er dit jaar, met de komst van QA, nog meer mensen meedoen."

Pride beleid Amsterdam


Pride Amsterdam, een initiatief vanuit de lhbtiq+ gemeenschap, is al vijfentwintig jaar onlosmakelijk verbonden met de stad en speelt nog steeds een belangrijke rol in de emancipatie van de lhbtiq+ gemeenschap. De afgelopen jaren is gebleken dat er bij een deel van de gemeenschap behoefte was aan veranderingen op onderdelen van het Pride beleid.
Daarnaast dateert het huidige beleidskader uit 2011 en is aan herziening toe. De hoofdlijnen van het nieuwe beleid zijn in maart 2022 vastgesteld. Met het nieuwe beleidskader worden stappen gezet naar een duurzame toekomst van Pride Amsterdam en wordt het nog meer een evenement voor en door de hele lhbtiq+ gemeenschap. Ook is er goed gekeken naar de impact van het evenement op de stad, en naar overige wensen en behoeften van deelnemers, bezoekers en bewoners. Het aangepaste Pride beleid treedt in 2024 in werking.