AMSTERDAM - Het college van B en W presenteert vandaag haar visie op kunst en cultuur en haar belangrijkste voornemens voor de nieuwe Kunstenplanperiode (2025-2028). Het college zet samen met de sector in op verdere spreiding van kunst en cultuur over de stad, met meer aandacht en kansen voor makers en het talent van morgen. Het doel van het nieuwe Kunstenplan is een sterke, toegankelijke cultuursector waarin een bredere groep Amsterdammers zich herkent. Voor het Kunstenplan 2025-2028 is een jaarlijks bedrag van 152 miljoen euro gereserveerd.

Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Het is een grote eer dat ik opnieuw samen met de sector de nieuwe Kunstenplanperiode mag vormgeven. De stad mag trots zijn op een prachtige sector die van ’s ochtends vroeg tot diep in de nacht Amsterdam verrijkt met verhalen en nieuwe perspectieven. Een sector die dynamisch en toonaangevend is, voor Amsterdam en ver daarbuiten. Dat willen we zo houden. Daarom is er geld gereserveerd voor een nieuw steunplan bovenop de begroting van dit Kunstenplan, verstevigen we de positie van cultuurcoaches en makers in het Kunstenplan en vragen we van de sector grotere inzet op het gebied van toegankelijkheid en diversiteit. Met deze plannen kan de sector publiek, talent en personeel aan zich blijven binden.”

De cultuursector is van groot economisch belang; zo’n tien procent van de werkgelegenheid in Amsterdam komt uit de creatieve sector. Maar de cultuursector is kwetsbaar voor de gevolgen van hoge inflatie, de energiecrisis en de krappe arbeidsmarkt en ondervindt nog steeds de gevolgen van de coronacrisis. Het college heeft, bovenop de begroting voor het Kunstenplan, 5,3 miljoen euro gereserveerd om de komende twee jaar de sector te verstevigen met een nieuw steunplan. Het college besloot eerder deze maand de cultuursector een stevige impuls te geven met investeringen in de nieuwe Meervaart in Nieuw-West, het slavernijmuseum en een nieuwe theaterzaal in Zuidoost.

Amsterdam wil een toegankelijke en diverse cultuurstad blijven. In 2019 stelde Amsterdam als eerste gemeente in Nederland een actieplan diversiteit en inclusie als eis om in aanmerking te komen voor een subsidie in het Kunstenplan 2021-2024. Dat beleid wordt doorgezet. De gemeente vraagt voor het aankomende Kunstenplan culturele instellingen om concrete doelstellingen te formuleren op het gebied van inclusie en diversiteit, ook wat betreft fysieke toegankelijkheid.

Van groot belang: cultuurcoaches, makers en meer ruimte

Cultuurcoaches zijn opgeleide vakdocenten die scholen en de vele culturele instellingen in de stad met elkaar verbinden. Uit een pilot blijkt dat cultuurcoaches van groot belang zijn om kinderen enthousiast te maken voor kunst en cultuur en het ontwikkelen van hun talenten. Dit geldt vooral voor kinderen die van huis uit niet in aanraking komen met kunst en cultuur. De cultuurcoaches, die in de huidige Kunstenplanperiode zijn geïntroduceerd, worden daarom een vast onderdeel van het Kunstenplan.

Daarnaast zet het college in op de verdere versteviging van de positie van makers. Het gaat vooral om beginnende maar ook gevestigde kunstenaars, gezelschappen en nieuw talent die de verhalen vertellen die nu nog te weinig ruimte krijgen. Deze makers zijn met name kwetsbaar gebleken tijdens de coronaperiode, terwijl zij wel van groot belang zijn voor de cultuurstad van morgen. Gekeken wordt, onder andere, naar meer budget voor projectsubsidies via het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). Ook wordt er ingezet op laagdrempelige initiatieven, zoals zakelijke netwerken die makers helpen bij hun professionalisering.

Tot slot komt er nog meer aandacht voor betaalbare ruimte voor kunst en cultuur, bijvoorbeeld in broedplaatsen verspreid over de hele stad. Het college zet in op de realisatie van nieuwe plekken voor nachtcultuur. Nachtcultuur is een beleidsdoel binnen het Kunstenplan geworden en nog voor de zomer zal het college een Uitvoeringsagenda Nachtcultuur presenteren.

Vervolgstappen

In de contourenbrief legt het college haar visie voor de aankomende Kunstenplanperiode vast. De komende periode wordt er, ook aan de hand van verschillende onafhankelijke adviezen van onder andere de Kunstraad, gewerkt aan de verdere uitwerking van het nieuwe Kunstenplan. Ook worden er gesprekken georganiseerd met de sector. Volgend jaar stelt de gemeenteraad het beleid voor de nieuwe periode vast (Hoofdlijnen kunst en cultuur 2025-2028), met daarin de subsidieregelingen, onder andere voor de instellingen in de stad, en het financieel kader.