AMSTERDAM - Het college van B en W heeft ingestemd met de hoofdlijnen van het nieuwe Pride-beleid dat ingaat in 2025. Op basis van de ervaringen van de afgelopen editie van Queer & Pride en gesprekken met de betrokken organisaties is gekozen voor een Pride-maand met verschillende organisatoren.

Wethouder Touria Meliani (Evenementen en Inclusie & Antidiscriminatiebeleid): “Pride is belangrijk voor Amsterdam. Er wordt feestgevierd en tegelijkertijd stil gestaan bij verworven vrijheden en rechten. Het huidige Pride beleidskader uit 2011 was toe aan vernieuwing, omdat zowel de stad als het evenement zijn veranderd. Ik vind het goed dat we de tijd hebben genomen voor een zorgvuldig proces en ben trots op de uitkomst. Er ligt nu een voorstel dat voor de komende jaren zowel duidelijkheid als ruimte biedt voor iedereen. Ik ben alle Amsterdammers dankbaar die zich daar de afgelopen jaren voor hebben ingezet.”

Van een Pride-week naar een Pride-maand

De periode van de Pride wordt uitgebreid van een Pride-week naar een Pride-maand. De Pride-maand start begin juli en duurt tot en met het eerste weekend van augustus. De start van de Pride-maand begin juli verwijst naar de internationale oorsprong van de Pride als protest: de Stonewall rellen in New York van 28 juni – 3 juli 1969.

In de Pride-maand is ruimte voor verschillende organisaties om zowel kleinschalige als grootschalige evenementen en activiteiten te organiseren die gericht zijn op de zichtbaarheid, acceptatie, emancipatie en veiligheid van de lhbtiq+ gemeenschap. De Pride-maand sluit af met het slotweekend begin augustus, waarin ook ruimte is voor meer grootschalige evenementen waarbij zichtbaarheid, vieren en ontmoeten een meer prominente plek krijgen. In dit weekend, gerekend van donderdag tot en met zondag, vinden de grote buitenevenementen plaats, zoals de botenparade en een groot deel van de straat- en pleinfeesten. Om al die grote evenementen veilig en feestelijk te laten verlopen wordt de organisatie van deze evenementen belegd bij één partij.

Subsidie

Om een Pride-maand mogelijk te maken, waarin verschillende organisatoren een bijdrage kunnen leveren aan het programma, wordt een nieuwe subsidieregeling ontwikkeld. Doel van deze subsidieregeling is evenementen en activiteiten mogelijk te maken die bijdragen aan de uitgangspunten van de Pride. In de nieuwe subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt tussen twee verschillende type subsidies:

  • Meerjarige subsidie (vier jaar) voor grote evenementen in het slotweekend van de Pride (donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag) en kleine evenementen in dat weekend en de week daaraan voorafgaand (zaterdag van het weekend daarvoor tot en met zondag).
  • Jaarlijkse subsidie voor andere evenementen en activiteiten in de Pride-maand.

Vergunningen

Wanneer organisatoren een subsidie ontvangen, betekent dit niet automatisch dat zij ook de benodigde vergunning hiervoor ontvangen. Jaarlijks moeten de organisatoren die een evenement in de openbare ruimte willen organiseren een evenementenvergunning aanvragen voor alle activiteiten die plaatsvinden in het kader van de Pride. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de parapluvergunning voor de organisator van het slotweekend en de vergunningen voor grote en kleine evenementen in de periode daarvoor.

Beheersbaarheid

Beheersbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor de Pride. Uitgangspunt is dat met dit beleid geen extra beroep wordt gedaan op de capaciteit van de uitvoeringsdiensten (politie, handhaving, brandweer en GHOR). Dit is voor de editie van 2025 extra belangrijk, vanwege het grote aantal evenementen in dat jaar door 750 jaar Amsterdam en Sail.