AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam presenteert vandaag haar eerste beleidsvisie voor de openbare bibliotheek in Amsterdam. Belangrijke thema’s in de visie zijn het bevorderen van lees- en taalvaardigheden, het bestrijden van digitale ongelijkheid en de maatschappelijke rol van de bibliotheek in buurten en stadsdelen. De gemeente lanceert het leesoffensief ‘Liefde voor Lezen’, investeert in de OBA op School en het gratis bibliotheeklidmaatschap wordt uitgebreid van 18 jaar tot 27 jaar. Ook voor docenten maken we het lidmaatschap gratis. In de aanloop naar OBA Next, een grootstedelijke bibliotheek in Amsterdam Zuidoost, wordt ook het aanbod vernieuwd.

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs):”De bibliotheek is een magische plek waar elke Amsterdammer, ongeacht zijn achtergrond of sociale status, welkom is. Je kunt er verdwalen in verhalen, avonturen beleven en zelf nieuwe dingen leren. Ik wil er samen met de bibliotheek voor zorgen dat Amsterdam de ‘leeshoofdstad’ van Nederland wordt, waar meer kinderen lezen dan waar ook in Nederland. Daarom lanceren we samen een leesoffensief en bouwen we in Zuidoost de bibliotheek van de toekomst: OBA Next.”

Martin Berendse (directeur OBA): “De gemeente heeft in dit meerjarenperspectief de rol van de openbare bibliotheek stevig neergezet, inhoudelijk en financieel. Dat is een enorm solide basis waarop we onze kernactiviteiten de komend jaren versneld vorm kunnen geven en de ingezette koers kunnen doorzetten. Met onder meer bibliotheken op alle scholen en de uitbreiding van een gratis lidmaatschap voor jongeren tot 27 jaar. Goed ontwikkelde basisvaardigheden zijn een gemeengoed voor iedereen in Amsterdam. Daar moeten we blijvend aan werken, met elkaar. En dat bekrachtigt de gemeente expliciet in deze inspirerende zienswijze.”

De OBA vervult in Amsterdam een brede maatschappelijke functie op uiteenlopende terreinen als onderwijs, kunst en cultuur en de digitale samenleving. Het is een publiek toegankelijke plek, waar iedereen welkom is. Daarbij is de bibliotheek voor veel Amsterdammers een onmisbare plek in hun dagelijks leven. In deze eerste beleidsvisie worden de drie hoofdambities van de gemeente voor de bibliotheek geformuleerd.

De bibliotheek voor groei en ontwikkeling: leesoffensief
De bibliotheek moet een plek zijn waar alle Amsterdammers terecht kunnen om te leren en zichzelf te ontwikkelen. Aangezien de taal-en leesvaardigheid van jongeren achteruit gaat en ook steeds meer Amsterdammers moeite hebben met taal, is het keren van deze trend een van de speerpunten in het beleid. Naast alle activiteiten in de bibliotheken in de buurten en op scholen is het Amsterdamse leesoffensief ‘Liefde voor Lezen’ hier een belangrijk onderdeel van. De ambitie van het leesoffensief is om kinderen tijdens hun hele schoolcarrière met boeken in aanraking te laten komen en leesplezier te bevorderen, waardoor hun taal-en leesvaardigheid verbetert. Dit moet onder meer gerealiseerd worden door de OBA op School, waarbij scholen geholpen worden met het samenstellen van een boekencollectie die past bij de populatie en de uiteenlopende interesses van kinderen. En leesconsulenten kunnen daar waar nodig leerkrachten ondersteunen in het opzetten van leesactiviteiten en het leren van voorleesmethodieken en leesroutines. Docenten spelen een essentiele rol in leesbevordering en in leesplezier bij kinderen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Daarom maken we voor deze groep het lidmaatschap gratis.

De bibliotheek voor digitale participatie
Toegang tot de digitale wereld is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend, en de digitale kloof groeit. Ongeveer 20% van de Amsterdammers kan zich digitaal niet redden, en 14% van de Amsterdammers met een lager inkomen heeft geen computer, laptop of tablet in huis. De bibliotheek zet zich in voor het bestrijden van digitale ongelijkheid en is een plek waar Amsterdammers laagdrempelig digitale ondersteuning kunnen krijgen en hun vaardigheden kunnen ontwikkelen. Het naschoolse onderwijsprogramma TUMO wordt naar Nederland gehaald om jonge Amsterdammers met technologie, design en creativiteit te laten experimenteren. Begin volgend jaar opent de eerste TUMO/OBA Next Hub in Zuidoost.

De bibliotheek voor verbinding
De bibliotheek was altijd al een openbare ontmoetingsplek, waar buurtbewoners uit verschillende lagen van de bevolking elkaar kunnen ontmoeten. In een stad die groeit en waar de ruimte schaars is, neemt het belang van een centrale ontmoetingsplek verder toe. Samen met bezoekers en andere lokale organisaties zoals buurthuizen, bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties vormt de bibliotheek een community library – de bibliotheek op gemeenschapsbasis. Samen met de buurt worden programma’s en activiteiten ontwikkeld, zodat Amsterdammers zich mede-eigenaar voelen van de bibliotheek in de buurt.