AMSTERDAM - Vandaag zijn de begroting en uitvoeringsagenda voor 2019 gepresenteerd. De komende vier jaar investeert het stadsbestuur 1,2 miljard in Amsterdam, zoals in onderwijshuisvesting, infrastructuur en sportvoorzieningen. Daarnaast wordt 1,3 miljard geïnvesteerd in bouwgronden. Het college werkt hiermee aan een stad die duurzaam, veilig, leefbaar, betaalbaar en eerlijk is. Amsterdam krijgt ook te maken met een grote financiële tegenvaller van het Rijk. Volgend jaar betekent dat 37 miljoen euro minder aan inkomsten en dat loopt op tot 110 miljoen minder per jaar vanaf 2022.

De Begroting 2019 is de eerste uitwerking van het beleid dat in het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’ is afgesproken. Voor dit college een goed moment om samen met de eerste begroting de Amsterdammers inzicht te geven in de uitwerking van de plannen. Zo wil het stadsbestuur Amsterdammers onderdeel laten zijn van de uitvoering. In de uitvoeringsagenda staan zes ambities van het college waar de stad voor wordt uitgenodigd om over mee te denken. De zes ambities met eerste voorbeelden van uitvoering:

Kansengelijkheid
Het college presenteert begin 2019 een banenplan voor groepen met minder kans op de arbeidsmarkt, zoals jongeren met een migratieachtergrond, statushouders en mensen met een arbeidsbeperking. Vanaf 2019 kunnen kinderen vanaf 2 jaar naar de voorschool (nu is dat vanaf 2,5 jaar) en komt er extra onderwijsbudget voor de leerlingen en scholen die dat het hardst nodig hebben. Een aantal minimaregelingen wordt uitgebreid tot 130% van het minimuminkomen.

Open en tolerante stad
In 2019 krijgt Amsterdam nieuwe creatieve broedplaatsen. Het college wil kunst en cultuur toegankelijk maken voor een grotere groep Amsterdammers. Daarom doet het onderzoek naar nieuwe grootstedelijke culturele voorzieningen.

Fijne buurten, leefbare stad
Voor de zomer van 2019 komt het college met voorstellen voor het autoluwer maken van de stad in de Uitvoeringsagenda Autoluw. Volgend jaar verdwijnen een groot aantal parkeerplekken. Het college blijft inzetten op betaalbare woningen.