AMSTERDAM - Vijfentwintig jaar geleden werd het internet in Amsterdam voor veel mensen vrij toegankelijk. Met de eerste Agenda Digitale Stad wil de gemeente nu een volgende stap zetten. Wethouder Digitale Stad Touria Meliani: “De komende jaren zet ik mij in voor een vrije, inclusieve en creatieve digitale stad. We moeten technologie weer menselijk maken.” Samen met Amsterdammers, experts en andere steden gaat de gemeente komend jaar verschillende acties, onderzoeken en experimenten uitvoeren.

De wethouder wil dat de digitale rechten van Amsterdammers worden gerespecteerd. Daarom moeten er duidelijke regels komen voor het verzamelen en koppelen van data, en duidelijke kaders voor partijen die platformen exploiteren. Ook moet er zoveel mogelijk gegevens als open data aan het publiek beschikbaar worden gesteld.

De gemeente gaat zichtbaar maken welke data de gemeente en haar partners hebben opgeslagen en waarvoor deze worden gebruikt. Met een digitale kaart laat de gemeente zien welke sensoren en camera’s in de stad hangen en legt zij uit wat hun functie is. Er wordt daarnaast getest met een 5G netwerk in een wijk in stadsdeel Zuidoost. Ook maakt de stad met 99 andere steden een vuist voor de digitale mensenrechten in de “Cities Coalition of Digital Rights”.

De Digitale Stad is er voor iedereen. Daarom brengt de gemeente in kaart waar mensen in de stad gratis wifi hebben, zet ze in op betaalbare glasvezelverbindingen in de hele stad, en verbetert ze de digitale dienstverlening aan bewoners en bedrijven. Er komt ook extra aandacht voor mensen die minder goed mee kunnen komen in de digitale wereld. De gemeente ondersteunt daarom minimaal 25 initiatieven die door Amsterdammers worden aangedragen.