AMSTERDAM - Het aantal woningzoekenden in Amsterdam is groot. Veel mensen willen in Amsterdam komen wonen en veel Amsterdammers zijn op zoek naar een andere woning. Om de enorme vraag het hoofd te bieden neemt het college van B en W tal van nieuwe maatregelen om het woningaanbod te vergroten. Die maatregelen zijn vandaag gepubliceerd in het Woningbouwplan 2022 -2028.

Wethouder van Dantzig (Woningbouw): "Of we de komende jaren net zoveel woningen kunnen bouwen als afgelopen jaren, is geen vanzelfsprekendheid. Daarom moeten we nu actie ondernemen om de vaart erin te houden. Bijvoorbeeld door het sneller en simpeler maken van bouwplannen, die aan minder eisen hoeven te voldoen. Want als het gewoon goed is dan is het genoeg."

De komende jaren blijft het gemeentebestuur streven naar 7.500 nieuwe woningen per jaar. Woningen voor elk type huishouden, met verschillende groottes en prijsklassen, voor alle leeftijden en voor nieuwe en oude Amsterdammers. Zodat meer mensen een passende woning kunnen krijgen.

De ruimte in de stad om te bouwen wordt steeds schaarser. Veel oude kantoorpanden worden daarom verbouwd tot appartementencomplexen. Daarnaast komen er woningen bij in bestaande wijken. Nieuwbouw wordt steeds ingewikkelder. Daarom gaat de gemeente bouwplannen sneller en simpeler maken, zodat corporaties en ontwikkelaars sneller over de streep worden getrokken om in de verslechterde marktomstandigheden te kunnen blijven bouwen.